Wat is de (storm)schade?

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
28-05-2020

Waarom zorgt een storm in de zomer voor meer schade dan een storm in de winter? Neemt het aantal stormen toe? En wat is de schade? Het weer is een hot topic in Nederland, maar dat geldt misschien voor stormen nog wel meer. Reden voor het Verbond om een speciale themapagina Stormschade te introduceren.

Woordvoerder Oscar van Elferen van het Verbond van Verzekeraars kan zijn klok erop gelijk zetten. Steevast wordt hij een paar keer per jaar ronduit platgebeld. Meteen na een fikse storm staat zijn telefoon roodgloeiend en is er maar één vraag relevant: wat is de schade? “Gemiddeld is dertig of veertig telefoontjes na een storm helemaal niet zo uitzonderlijk. Het klinkt misschien gek, maar liefst willen media voor een storm al weten hoe hoog de schade is.”

Stormmodel

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond beschikt over een zogenoemd stormmodel. Met dat model kan het CVS al snel een eerste schatting van de schade berekenen, maar dat lukt alleen als een storm over heel Nederland trekt. “Bij een lokale storm of andere gebeurtenis kunnen wij niet meteen nauwkeurige bedragen noemen”, legt Van Elferen uit.
De schatting die het CVS doet, wordt namelijk grotendeels op historische schadedata gebaseerd. “We weten hoeveel schade een eerdere storm heeft opgeleverd en door een combinatie van die historische data met factoren als de windkracht en zelfs de dag van de week, kunnen wij een (voorzichtige) schatting maken. Overigens kunnen we op een later moment de schade voor lokale gebeurtenissen, zoals hagel, wel inschatten. Dat doen we dan op basis van het totaal aantal geregistreerde claims, maar daar zit altijd een paar weken vertraging in.”

Top tien

Hij legt de nadruk op ‘voorzichtige’, omdat het zeker in de eerste uren en dagen na een storm een schatting blijft. “En soms leidt dat er inderdaad toe dat we het schadebedrag later moeten bijstellen, maar gelukkig is dat meer uitzondering dan regel.”
Op de themapagina van het Verbond is uiteraard ook een top tien van extreme weersgebeurtenissen opgenomen. Van Elferen: “Handig is wel om te weten dat we alleen schade aan opstallen, inboedels en auto’s in die schadebedragen meenemen. Dat doen we omdat er aan het vergelijken van schade altijd veel haken en ogen zitten, maar het betekent wel dat de totale schade nog hoger uitvalt.”
Op de eerste plaats staat storm Friederike. Volgens het KNMI was dat “een relatief kleine storm” die echter met windstoten boven de 118 km/uur op 18 januari 2018 voor iets meer dan 400 miljoen euro schade (aan auto’s en gebouwen) in ons land zorgde. Op de tweede plek staan de beruchte hagelbuien, die op één dag (23 juni 2016) maar liefst 374 miljoen euro schade toebrachten aan met name het zuiden van ons land. Ook in dit schadebedrag zijn gewassen en kassen niet meegenomen; in dat geval was de schade bijna dubbel zo hoog. De derde plek is voor Storm Kyrill, met 285 miljoen euro schade.

Nieuwsgierig naar meer? Kijk op onze themapagina Stormschade.


Was dit artikel nuttig?