Webinar digitale toegankelijkheid gemist?

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
12-10-2018

Mensen met een beperking willen graag zelfstandig meedoen in de samenleving. Tijdens de online sessie over digitale toegankelijkheid liet Falco zien hoe hij, met een visuele beperking, over websites navigeert. Nieuwsgierig? Bekijk het webinar nu terug.

Verzekeraars willen aan de slag
Naast de live demonstratie van ervaringsdeskundige Falco van Dinteren kwamen er nog meer sprekers aan het woord. Evert Verkade gaf vanuit zijn werk bij het Ministerie van VWS uitleg over het VN-verdrag. "Je ziet een beweging ontstaan van overheid, bedrijven en gemeenten die samen de handen in één slaan om te werken aan toegankelijkheid." Vervolgens gaf Ron Beenen inzicht in het onderzoek van Stichting Accessibility, waarin 25 websites van verzekeraars onder de loep zijn genomen. "Uit de resultaten blijkt dat de navigatie en structuur van de websites goed in elkaar steken, maar er nog wel de nodige aandachtspunten zijn.” aldus presentator Anton Bosman (NN).

Aan het einde van het webinar werd de laatste pollvraag gesteld: Is uw organisatie van plan de komende twee jaar aandacht te gaan besteden aan digitale toegankelijkheid? Maar liefst 75 procent van de kijkers gaf aan dat zij aan de slag gaan met dit belangrijke thema. Kortom; een prachtige afsluiting.


Nulmeting en vervolg
Op basis van het onderzoek van Stichting Accessibility, de dialoogsessie op 3 oktober én het webinar is er nu een nulmeting. Het Verbond werkt in de komende maanden alle informatie uit. Dit zal resulteren in workshops of trainingen, zodat de sector ervoor zorgt dat iedereen mee kan doen.

Heeft u interesse in of suggesties voor vervolgsessies? Neem dan gerust contact op met Patricia Swienink. Zij houdt zich als beleidsadviseur van het Verbond bezig met dit thema.

Terugkijken en meer informatie


Was dit artikel nuttig?