Weer een storm, weer schade?

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
15-01-2015

De storm die afgelopen weekend over ons land raasde heeft voor 5 miljoen euro schade aan gebouwen gezorgd. Vooral woningen en bedrijven in de kustprovincies moesten het ontgelden. En nog maar net bekomen van de eerste storm van 2015, is het vandaag weer onstuimig. Moeten we ons voorbereiden op meer schade door klimaatverandering?

Hoewel Nederland al bijna een week te maken heeft met harde wind en regen valt de schade mee. Ter vergelijking: de laatste echt grote schade door een storm bedroeg 95 miljoen euro. Toch is het Verbond alert op schade door weersomstandigheden, en roept zij consumenten op maatregelen te nemen als een storm of zware regenval wordt verwacht.

Alleen schade bij extremen

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond berekent na iedere storm de schade aan de hand van het zogeheten stormmodel. Belangrijkste conclusie van het gebruik van dit model: hoeveelheid schade hangt af van de locatie van de storm en van de extremiteit ervan. “Pas vanaf windkracht 9 ziet het CVS een grote piek in het schadebedrag”, legt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond uit. “Dat was afgelopen weekend alleen zaterdag het geval. Toch houden we het weer goed in de gaten, ook omdat we steeds vaker schade door extreme buien zien ontstaan. Denk maar terug aan afgelopen nazomer, toen straten in sommige steden blank stonden.”

Voorbereiden en voorkomen

Het Verbond doet na iedere storm of zware buienlijn navraag naar schademeldingen bij verzekeraars. Daarnaast bereidt het Verbond zich voor op de toekomst door gebruik te maken van de klimaatscenario’s van het KNMI. Uit de laatste scenario’s bleek grofweg dat de Nederlandse winters minder koud en fors natter worden en de zomers warmer en mogelijk droger. Het Verbond onderzoekt de gevolgen hiervan nog voor de mogelijk te verwachten schadelast.

Ondertussen zet het Verbond in op preventie door consumenten bewust te maken van kans op schade en tips te geven als er een storm op komst is. Weurding: “Zet spullen binnen, parkeer je auto niet onder een boom en zorg dat je dakgoten niet vol zitten met bladeren. Soms is schade heel makkelijk te voorkomen.”


Was dit artikel nuttig?