Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Zekerheid bieden in een onzekere wereld - hoe doe je dat tegenwoordig?

21-11-2016

“Wat er ook gebeurt, we regelen het.” Is dat nou nog wel van deze tijd? Kun je als verzekeraar ‘zekerheid’ bieden? Op woensdagmiddag 16 november bogen de Jonge Verzekeraars zich over dit vraagstuk – specifiek gericht op een van de kernwaarden van de sector: zekerheid bieden.

Dagvoorzitters Lara van Waas en Nicole Lemmen van het Verbond legden de zaal direct twee stellingen (zie kader hieronder) voor. En de zaal was aardig verdeeld. Zou dat na het verhaal van Ton de Bruin, adviseur Innovatie bij de Insurance Academy van het Verbond, nog steeds zo zijn?
 
De Bruin bespreekt onder andere dat de verkiezingen in Amerika een behoorlijke tweedeling in de maatschappij tentoonstellen. De angst voor onzekerheid door de globalisering is voelbaar aanwezig. Men is zich ervan bewust dat er steeds meer risico’s zijn. Verzekeraars hebben hier een belangrijke maatschappelijke rol te vervullen.
 
De aandacht verschuift naar de Gedragscode, waarin een flink frase over het bieden van zekerheid is opgenomen. De Jonge Verzekeraars krijgen vanmiddag de kans om input te leveren.

Stelling 1: Klanten willen zekerheid. Als verzekeringsmaatschappijen dat niet meer kunnen bieden, kunnen ze wel inpakken.
Stelling 2: In onze veranderende wereld kan geen zekerheid geboden worden. Klanten moeten (leren) omgaan met risico's.

De klant in ons midden
De groep is na het verhaal van De Bruin nog niet van gedachten veranderd en beide stellingen hebben nog aanhangers. De beurt is aan Nouschka Tijdeman, senior research consultant bij InSites Consulting. Het Verbond onderhoudt sinds dit jaar met hen samen een ‘Consumer Consulting Board’: de Verzekeringscommunity waarin structureel dialoog wordt gevoerd met de consument, over uiteenlopende verzekeringskwesties. Waaronder het onderwerp ‘zekerheid bieden’.
 
In een notendop vertelt zij dat de meerderheid van de consumenten een toename van risico’s ervaart. Waar zij in relatie tot hun verzekeraar voornamelijk naar op zoek zijn, is financiële zekerheid, advies en ondersteuning en duidelijkheid. Op alle drie de vlakken is ruimte voor verbetering. Zekerheid bieden zoals bedoeld door de sector (weten waar je aan toe bent als klant) wordt door de klant niet aan verzekeraars gelinkt. Een goede aanleiding om door te denken over verdere verscherping van de kernwaarde.
 
Ook de Jonge Verzekeraars hebben hier wel ideeën over, blijkt in het workshopgedeelte. Zekerheid is een perceptie die niet altijd waargemaakt kan worden. Dat de perceptie van de klant anders is dan die van verzekeraars, geeft aan dat er veel behoefte is aan duidelijkheid vanuit verzekeraars. Hoewel de klant natuurlijk zelf ook een verantwoordelijkheid heeft in het uitzoeken van voorwaarden en mogelijkheden. Bewustwording moet al vroeg ontwikkeld worden. “Liefst al op de basisschool!” klinkt het uit de groep. En laten we daar nou net het spel Fix je risk voor in het leven geroepen hebben…
 
Tijdens de middag zijn de ideeën à la minute in beeld gebracht door illustrator Huib Jans. Meer informatie over de middag? Neem dan contact op met Lara of Nicole. En ben je een jonge verzekeraar en nog niet aangemeld voor de LinkedIn-groep? Doe dat dan gauw!


Was dit artikel nuttig?