Kunnen robots straks ook buiten de lijntjes kleuren?

Mobiliteit en techniek, het blijft veranderen. Eerst hadden we paard en wagen. Toen een kar met motor en later ook een stuur. Daarna volgde cruise control. Maar waarom willen we eigenlijk altijd iets veranderen of verbeteren? Ten eerste om de verkeersveiligheid te verbeteren, want wereldwijd tellen we 1,2 miljoen verkeersdoden per jaar. En daarnaast moeten we iets doen aan vervuiling. “Als er geen ongevallen en geen vervuiling meer zijn, dan zou onze economie 3% beter draaien. Het loont dus om flink te blijven investeren in mobiliteit.” Carlo van de Weijer, Director Smart Mobility aan de TU Eindhoven, gaf zijn verhelderende visie op autonomous vehicles.

Horizontale lift
“Kijk,” zo begint hij, “Google wil de chauffeur uit de loop halen en met auto’s naar level 5 gaan. De auto is dan een soort horizontale lift die volledig volgens de wet is geprogrammeerd .” Van de Weijer is het niet helemaal eens met dit idee. De chauffeur hoeft volgens hem niet weg te vallen, want zelfs een slechte chauffeur doet het best goed, 99,9 procent van de tijd. Het draait om het minimaliseren van de kans dat iemand de fout in gaat en schade veroorzaakt.

Wet flexibel interpreteren
Van de Weijer is ervan overtuigd dat het verkeerssysteem zonder chauffeur heel slecht wordt. “Heel veel verkeerssituaties vragen namelijk om een flexibele interpretatie van de wet, zodat nare ongelukken worden voorkomen. Wanneer een autonome, volgens de wet geprogrammeerde auto van Google rond zou rijden in Amsterdam, zou hij zichzelf binnen 3 minuten automatisch parkeren en gaan huilen” grapt hij. “En dit is Amsterdam, geen New Dehli of Hanoi. Nederland is nog redelijk georganiseerd.” Hij wil er maar mee zeggen dat je niet door het normale verkeer komt, zonder de wet flexibel te interpreteren.

Robots programmeren
Op de een of andere manier moeten robots ook zo geprogrammeerd kunnen worden. De vraag die bij deze technologische ontwikkeling gesteld moet worden is: Wat gaan robots in de toekomst doen? En wat doen wij ? Laten we de robots binnen de lijntjes kleuren. En kleuren wij daarbuiten?

Het is natuurlijk niet zo zwart-wit, want Van de Weijer gelooft wel dat driver assistance de verkeersveiligheid ten goede komt. Wanneer iemand het dreigt te verknallen, wordt er ingegrepen door ondersteunende technieken. Hij ziet alleen behoorlijk wat obstakels als het gaat om volledig zelfrijdende auto’s in het huidige verkeer.