“We moeten vervoersvormen aan elkaar knopen”

Nederland staat voor een aantal grote uitdagingen zoals klimaat, doorstroming en verkeersveiligheid én luchtkwaliteit. Er moet nu iets gebeuren, want één ding is zeker: de files nemen toe en Nederland heeft grote klimaatambities. Next Urban Mobility werkt aan MaaS- achtige oplossingen voor deze vraagstukken.

Alles connected
Maar wat is MaaS precies? MaaS staat voor Mobility as a Service en is een verzamelnaam voor een verscheidenheid aan technologische oplossingen rondom multimodaal reizen. Next Urban Mobility wil oplossingen creëren die aansluiten bij de veranderende behoefte op het gebied van mobiliteit. Jaap Tuinstra (Manager Public Affairs bij Pon) geeft een voorbeeld van veranderende behoeftes aan vervoer van a naar b: “Voor woon-werkverkeer hebben mensen behoefte aan kleine auto’s of andere manieren van vervoer zoals het openbaar vervoer of de fiets. Als het om vakantie gaat, is er misschien meer behoefte een grote gezinsauto of is het nodig om de trein of het vliegtuig te nemen. We zullen al die vervoersvormen aan elkaar moeten knopen om steden leefbaarder en werkbaarder te maken.”

Een idee van een MaaS-oplossing is bijvoorbeeld om vervoer en wonen te koppelen door bij wooncomplexen deelauto’s en (elektrische) fietsen ter beschikking te stellen. De betaling kan dan plaatsvinden aan de hand van een vast bedrag, bijvoorbeeld in de vorm van maandelijkse servicekosten. Als het om verzekeren gaat is het dan dus minder logisch om een verzekering aan te bieden die gekoppeld is aan het eigendom van een vervoersmiddel. Het verzekeren van mobiliteit past hier beter bij.
In de komende vijf á tien jaar worden MaaS-oplossingen verder doorontwikkeld. Het doel daarbij is om de stedelijke inwoner ook zonder bezit van eigen voertuigen efficiënt te laten reizen.