Sluier van onwetendheid

De term sluier van onwetendheid is niet nieuw. Deze term werd onder meer gebruikt door de Amerikaanse filosoof John Rawls (1921-2002), die wordt beschouwd als de meest invloedrijke filosoof van de 21ste eeuw. Volgens Rawls kunnen we alleen een eerlijk antwoord geven op de vraag wat rechtvaardigheid is als we ons, als in een gedachte-experiment, in een situatie bevinden waarbij we niet weten of we arm of rijk zijn, jong of oud, slim of dom, allochtoon of autochtoon. Alleen dan komen we tot conclusies die voor iedereen aanvaardbaar zijn. Dan wordt redeneren vanuit ons eigen belang in ieders belang.