De mededelingsplicht

De mededelingsplicht is de verplichting van de verzekeringnemer om bij het afsluiten van een verzekering alle gevraagde informatie aan de medisch adviseur te verstrekken. Deze verplichting staat in de wet (artikel 7:928 lid 1 BW).