Vragengrens

De vragengrens is een wettelijk vastgelegd verzekerd bedrag. Er zijn twee vragengrenzen: één voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en één voor levensverzekeringen. De actuele wettelijke vragengrenzen zijn te vinden op deze pagina op de consumentenwebsite VanAtotZekerheid.nl van het Verbond.