Jan-Kees Adriaanse is afdelingshoofd Financiën en Facilitair bij ZLM Verzekeringen, een onderlinge verzekeraar in Zeeland met een belegd vermogen van ongeveer 350 miljoen euro. “Wij hebben dat volledig uitbesteed aan één vermogensbeheerder, Kempen Capital Management. Tot 2007 werd het beleggingsbeleid door één persoon gedaan. Hij deed dat naast zijn gewone werk bij ZLM, maar met een stijgend vermogen naar 350 miljoen is dat niet te doen. Het levert gewoon te veel risico’s op.”

Tip
Dat is ook de tip die Jan-Kees voor andere (kleine) verzekeraars heeft. Welke vermogensbeheerder je ook kiest, als kleine of middelgrote verzekeraar ben je daarmee geholpen. “Iedere fatsoenlijke vermogensbeheerder denkt in ESG-normen. Ze weten hoe het werkt. Als kleinere verzekeraar heb je die kennis niet in huis. Je bent simpelweg te klein om alles zelf te doen.”
 
Niet veel risico
ZLM heeft een speciale beleggingscommissie, waarin naast de twee directieleden ook enkele leden namens de vermogensbeheerder en een onafhankelijke beleggingsdeskundige zitten. Jan-Kees: “Samen zetten we het mandaat neer voor de vermogensbeheerder. We maken bijvoorbeeld elk jaar een beleggingsplan hoeveel we waarin willen beleggen. Uiteraard houden we daar een bepaalde bandbreedte aan zodat de vermogensbeheerder ook voldoende ruimte heeft om zijn werk te doen.”

Uitsluiten of engagement?
ZLM richt zich in het beleggingsbeleid zowel op Do good als Do no harm. “Zo is de zogenoemde impactpool waarin wij sinds dit jaar beleggen, echt gericht op Do good”, legt hij uit. “De portefeuille sluit namelijk aan bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, waarvan er binnen het fonds waaraan wij deelnemen vijf centraal staan. Denk bijvoorbeeld aan schoon drinkwater, duurzame energie en fatsoenlijke banen.”
Jan-Kees benadrukt dat de vermogensbeheerder en geselecteerde fondsbeheerders mede namens ZLM engagement inzetten. “Dialoog is de beste manier om verbeteringen tot stand te brengen, maar wij sluiten ook uit op basis van ongewenste activiteiten en overschrijdingen van de UN Global Compact.”

Leefbaar loon
Hij geeft een mooi voorbeeld waaruit blijkt dat omstandigheden soms kunnen verbeteren door een afgewogen engagementbeleid. “Sinds 2018 is onze vermogensbeheerder betrokken bij het PLWF (Platform Living Wage Financials) dat een collectieve dialoog voert om te komen tot leefbaar loon. Volgens de OESO is leefbaar loon een universeel mensenrecht, dat minstens twee SDG-doelen raakt. Een leefbaar loon stelt iemand in staat om in de basisbehoeften van zichzelf en van zijn gezin te kunnen voorzien, maar kan ook als een katalysator werken om andere arbeidsomstandigheden te verbeteren. Zo neemt de kans op kinderarbeid af als de ouders van een gezin genoeg verdienen. Wij vinden het belangrijk om met ondernemingen in dialoog te gaan en ze te ondersteunen op de weg naar een leefbaar loon in hun productieketen. Maar dat doen we natuurlijk niet tot in het oneindige. Als engagement op een gegeven moment niet (meer) werkt, kunnen we alsnog besluiten om de onderneming uit te sluiten.”

Omgekeerde weg
Opmerkelijk in het verhaal van Adriaanse is dat ZLM als het ware de omgekeerde weg heeft bewandeld. Voordat het beleid op papier stond, voldeed de verzekeraar al aan de diverse ESG-normen (ESG = Environmental, Social and Governance) en aan veel eisen die het IMVO Convenant stelt. “Wij zijn volgend geweest aan onze vermogensbeheerder, die al helemaal op de ESG-toer zat. Toen het voorstel kwam om op ESG-fondsen over te stappen, vonden wij dat een goed idee. Onze bedrijfsobligaties zijn nu volledig ESG-proof en onze aandelen bijna. Binnen de aandelen voeren we nog engagement met één fondsbeheerder. Als deze niet meebeweegt, nemen we afscheid.”

Werk aan de winkel
Toch heeft ZLM bij de zogenoemde nulmeting van het IMVO Convenant dit jaar ervaren dat er nog genoeg werk aan de winkel is. “Volgens het convenant zijn we nog niet concreet genoeg. Dat was voor ons echt een leermoment. We weten nu dat we thema’s moeten benoemen en doelen moeten stellen. Wat dat betreft vind ik Ansvar wel een mooi voorbeeld. Zij sluiten naast de ‘gewone’, wettelijk verplichte onderwerpen als clustermunitie een brede scala aan activiteiten uit. Wij kennen een minder brede uitsluiting, maar voor komend jaar overwegen wij deze verder aan te scherpen en zullen wij ons beleggingsbeleid concreter en transparanter maken. We zijn al best ver in ons duurzaamheidsbeleid, alleen zijn we vergeten dat aan onze polishouders te vertellen. Dat zal ook met ons Zeeuwse karakter te maken hebben. We vinden het vanzelfsprekend dat we aan de regels voldoen en slaan onszelf niet graag op de borst, maar 2020 wordt voor ons het jaar van de transparantie.”