Wat is de grootste uitdaging voor de verzekeringsbranche om te innoveren?


Florian Graillot
- astorya.vc
“De grootste uitdaging is om het te laten werken met andere ‘spelers’. Verzekeraars moeten begrijpen dat ze het niet alleen redden. Ze moeten een ecosysteem creëren”.


Jochem Davids - InsureApp
"Er is niet één belangrijke ontwikkeling. De meeste InsurTechs combineren verschillende technologieën. Dat is de ontwikkeling waar we in mee moeten."


Vincent van den Noort - Jungo
“Ik denk dat we het anders moeten zien. Technologie is slechts het middel. De grootste uitdaging is mijns inziens de wet- en regelgeving.”