Is er nog een toekomst voor het intermediair?


Albert Spijkman - Achmea
“Je moet je bedenken dat klanten niet in ‘distributiekanalen’ denken. Zij willen gewoon geholpen worden, bij wijze van spreken op zondagmiddag. Misschien wel in een chat. Laten we open staan voor wat de klant wil en hen de weg naar de verzekeraar laten vinden. Want dat is eigenlijk het verschil: zij kiezen het distributiekanaal en wij moeten onze business partners helpen om hun business beter te doen.”


Lex Orie - Open Claims
“We helpen tussenpersonen om zo optimaal mogelijke claimprocessen te hebben. We zien namelijk een nieuwe focus op die tussenpersonen ontstaan. Voor verzekeraars is het een goede strategie om nauw samen te werken met hen op technologiegebied. Voor een tussenpersoon is het namelijk een heel duur en tijdrovend proces om het helemaal zelf te doen. Hier ligt echt een goede mogelijkheid tot samenwerken. Ik merk dat er veel gepraat wordt en maar weinig ook daadwerkelijk gedaan. Dat moet natuurlijk veranderen. We willen verzekeraars vertellen hoe belangrijk het is om te veranderen en wij als tech companies moeten daaraan meewerken.”


Florian Graillot - astorya.vc
 
“Ons gebruik vandaag is door twee technologieën gedreven: mobile en Amazon. Die twee standaarden zouden gebruikt moeten worden in de distributie. Dus als je dat inderdaad wil, op zondagmiddag contact met de verzekeraar, dan moet dat kunnen. Maar ook als je langs wil gaan, moet dat kunnen. Het punt is dat je relevant moet blijven in de markt. Wees up-to-date. Het moet anders werken: we moeten eerst om de klant geven en het product zo makkelijk maken. En dan pas bekijken hoe te distribueren. Dat is mijns inziens de hoofduitdaging.”