}
Op deze pagina is content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Micropensioenen: 'echt impact maken'

Micropensioenen voor ontwikkelingslanden

Drie miljard mensen zijn niet verzekerd en hebben geen pensioen. De Stichting Duurzame (Micro)Pensioenen in Ontwikkelingslanden (SDMO), opgericht door het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie, bouwt sinds 2011 met lokale partners een infrastructuur voor micropensioenen. Vijf betrokken bestuurders en een projectleider over zingeving, maatschappelijke rol van de sector en het belang van een duurzaam investeringsmodel. “We willen een vliegwieleffect bereiken en echt impact maken.”

SDMO heeft haar activiteiten tot nu toe gefinancierd met donaties van het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie en individuele leden van deze koepels, welke werden verdubbeld door een startsubsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na twee succesvolle pilotprojecten, in India en Ghana, wil SDMO in de komende jaren haar bestaande activiteiten verder uitwerken, opschalen en uitbreiden naar andere landen.

Verzekeraars en pensioenfondsen hebben daartoe een duurzaam financieringsmodel opgetuigd, waarin naast sociaal ook financieel rendement kan worden behaald. Dit Pension & Insurance Netherlands Impact Fund (PINIF) biedt verzekeraars een innovatief model om maatschappelijk verantwoord te investeren in micropensioenen en microverzekeringen. Naast voordelen voor individuele verzekeraars, zoals kennisontwikkeling, straalt een succesvol fonds af op de sector als geheel. Voorwaarde voor een succesvolle lancering is een startcapaciteit van circa 25 miljoen euro.

Verzekeraars, pensioenfondsen en uitvoerders onderzoeken deze zomer in hoeverre ze in het fonds gaan investeren. Enkele partijen hebben al aangegeven interesse te hebben.

Longread SDMO - Afbeelding Ghana 8.jpg

Nederlandse pensioen- en verzekeringssector loopt internationaal voorop.

Aan het woord

René van de Kieft
Voormalig directievoorzitter MN & Voorzitter SDMO

Als voorzitter van SDMO heeft hij een duidelijke visie op koers en richting van micropensioenen. ''Bedrijven gaan steeds beter zien welke impact zij kunnen hebben.'' Lees verder...

Richard Weurding
Algemeen directeur Verbond van Verzekeraars & Mede-oprichter SDMO

''Er is een zekere beweging in Nederland naar een actievere, maatschappelijke rol van organisaties. We staan op een kruispunt van wegen.'' Lees verder...

Longread SDMO - Afbeelding Ghana - Groot 3.JPG (1)

Impact fund: de voordelen

Het Pension & Insurance Netherlands Impact Fund (PINIF) richt zich op de ontwikkeling van duurzame financiële diensten, met aandacht voor de United Nations Sustainable Development goals. De portefeuille wordt opgebouwd langs twee pijlers (pensioenen en verzekeren) waarin met lokale partners wordt samengewerkt.

PINIF biedt verzekeraars en pensioenfondsen een innovatief model om maatschappelijk verantwoord te investeren in micropensioenen en microverzekeringen. Daarmee combineert het fonds een ideële doelstelling met een zakelijke benadering. De sector krijgt er, naast financieel en sociaal rendement, meer voor terug. Met de opgedane kennis en ervaring kan het impactfonds een belangrijke bijdrage leveren aan innovaties binnen de financiële sector in Nederland. Daarnaast speelt het impactfonds in op goed werkgeverschap en op de toegenomen behoefte aan zingeving voor mensen die in de financiële sector werkzaam zijn. Ten slotte biedt het impactfonds mogelijkheden voor talenten van deelnemende verzekeraars om internationale ervaring op te doen.

SDMO gaat over de basis van verzekeren.

Aan het woord

Wim Hekstra
CEO Zakelijk Aegon & Bestuurslid SDMO

Als bestuurslid bij SDMO ziet hij een sterke propositie in de opgezette fondsstructuur. ''Wij bieden geen vis, maar een hengel.'' Lees verder...

Fleur Rieter
Directeur pensioenen a.s.r. & Bestuurslid SDMO

"A.s.r. is een partij die zicht profileert op maatschappelijke betrokkenheid. Dat kan op allerlei manieren, heel dichtbij, maar soms ook verder weg. Die betrokkenheid zie je terug in onze hele bedrijfsvoering.'' Lees verder...

Longread SDMO - Afbeelding Ghana - Groot 1.JPG (1)

Pilotprojecten

SDMO heeft momenteel twee pilotprojecten lopen. In samenwerking met de lokale DHAN Foundation heeft SDMO in het zuiden van India een micropensioenproject gestart dat inmiddels ruim 34.000 deelnemers heeft. In Ghana is een vergelijkbaar project gestart in samenwerking met de internationale organisatie Enviu. Voor dit project heeft AEGON experts uitgezonden en hebben medewerkers van a.s.r. en MN een crowdfundingsproject georganiseerd.

Aan het woord

Peter Stoffelen
Namens het ministerie van Buitenlandse Zaken waarnemer bij bestuursvergaderingen SDMO

Hij maakte samen met de bestuursleden een reis naar het pilotproject in India. ''Het creëren van een pensioenmogelijkheid voor de informele sector paste precies in onze agenda om financiële inclusiviteit te bevorderen." Lees verder...

Inclusive finance: meer dan microkredieten

Economische ontwikkeling draagt op een duurzame manier bij aan de verbetering van de levens van mensen in ontwikkelingslanden. Toegang tot financiële diensten is daarbij essentieel, iets wat mensen in ontwikkelingslanden niet vanzelfsprekend hebben. Ontwikkeling van inclusive finance kan deze mensen alsnog toegang verschaffen en hen helpen hun levenstandaard structureel te verbeteren.

In veel landen bestaan spaargroepen, in verschillende vormen, waarin vrouwen gezamenlijk sparen en gezamenlijk bepalen waar het spaargeld voor gebruikt kan worden. Dan zijn op zichzelf sympathieke mechanismen, maar ze bieden onvoldoende zekerheden om verdere ontwikkeling mogelijk te maken. Inclusive finance, verzekeren en oudedagsvoorziening kan de financiële zelfredzaamheid van mensen zeker verbeteren.

De afgelopen decennia is de positie van armen verbeterd via microkredieten. In de CGAP Key Principles of Microfinance is echter ook de noodzaak van toegang tot andere financiële diensten opgenomen. Inmiddels worden er steeds meer betaal- en spaarproducten voor deze groepen aangeboden.

Tegelijkertijd is er een grote behoefte aan verzekeringsdiensten en micropensioenen om een stabiele financiële situatie te kunnen bieden. Te denken valt aan een goede financiële toekomst van het gezin bij het wegvallen van de belangrijkste kostwinner door ouderdom of overlijden. Andere belangrijke maar meer complexe verzekeringsdiensten zijn de ziektekostenverzekering, ongevallenverzekering, natuurcatastrofenverzekering en landbouwverzekering (vooral weerindexverzekeringen).

Longread SDMO - Afbeelding Ghana 3.jpg

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op de website Stichting Duurzame (Micro-)Pensioenen in Ontwikkelingslanden of bij projectleider Michel Spraakman: spraakman@stichtingdmo.nl.

Cookies

{cookieText}