Echt impact maken

Als voorzitter van de Stichting Duurzame (Micro-)Pensioenen heeft René van de Kieft, voormalig directievoorzitter bij MN, een duidelijke visie op koers en richting van micropensioenen. “Bedrijven gaan steeds beter zien welke impact zij kunnen hebben.”


Als er al een land is dat kennis, expertise en ervaring heeft op het gebied van pensioenen, dan is dat Nederland wel. Bovendien is er geld. Dus dan moet je wel impact kunnen genereren. SDMO heeft een goede start gemaakt. Het project gaat nu over van de pioniersfase naar een volwassenere vorm. De projecten in Ghana en India zijn kleinschalig en gelden als pilotproject. We hebben een duidelijke ambitie om het op veel meer plekken uit te rollen. Om echt impact te maken.

Vertrouwen
Om projecten met micropensioenen te laten slagen, is vertrouwen erg belangrijk. Een betrokken gemeenschap. De durf samen iets te doen. Het vertrouwen dat het in te leggen eigen geld veilig is. Door de projecten in Ghana en India hebben we geleerd dat het belangrijk is om eerst een hero aan te wijzen. Denk aan een lokale voetballer, een zanger, een succesvolle ondernemer of de dorpsoudste. Juist bij die laatste weten de mensen dat zij niet in eigen belang handelen, maar in het belang van de gemeenschap. Ook hebben we geleerd in Ghana dat het vertrouwen van de gemeenschap versterkt wordt door deelnemers de mogelijkheid te geven tussendoor een bepaald percentage van hun geld op te nemen. Na het winnen van vertrouwen komt het onderliggende systeem, bijvoorbeeld een tool om inzichtelijk te maken wat er op het individuele spaarpotje staat. Dat is heel gemakkelijk met de mobiele telefoon in te zien. We hebben hiervoor low cost software ontwikkeld en getest.

Vliegwiel
Wat we ook hebben geleerd is dat we niet succesvol zullen zijn door er alleen geld in te stoppen. Het moet een selfsupporting systeem worden; de steun vanuit Nederland moet dus gelden voor een beperkte periode. Bij het break-evenpoint zullen lokale partners het stokje moeten overnemen. De visie om alleen structurele oplossingen te bieden wordt gedeeld door het ministerie van Financiën en door de koepels. Dat het niet een vanzelfsprekende bron van inkomsten wordt, maar een tijdelijke opstart, een vliegwieleffect. Nederland is nu het enige Westerse land dat zich hiermee bezighoudt. Als we van de pioniersfase in de groeifase komen, is het goed denkbaar dat andere landen zich aansluiten. Maar daar is het nu te vroeg voor. Eerst echt impact maken.”