Golf van positieve energie

Fleur Rieter neemt als directeur namens a.s.r. deel in het bestuur van SDMO. “A.s.r. is een partij die zich profileert op maatschappelijke betrokkenheid. Dat kan op allerlei manieren, heel dichtbij, maar soms ook verder weg. Die betrokkenheid zie je terug in onze hele bedrijfsvoering. De manier hoe we beleggen, hoe we ons pand verbouwen, hoe we met onze werknemers en hoe we met onze klanten omgaan.


SDMO is opgericht door het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie. Ik vind het belangrijk om namens de verzekeraars deel te nemen. Om een brede binding te creëren. Sinds ik in het bestuur zit ben ik nog enthousiaster geworden. Dankzij onze participatie kunnen we onze maatschappelijke rol inhoud geven en tegelijkertijd onze kennis op het gebied van pensioenen inzetten voor anderen. Een mooie combinatie.

Net als de mensen in bijvoorbeeld Ghana veel profijt hebben van micropensioenen, krijgen wij er net zoveel voor terug. Onze medewerkers zijn trots en geëngageerd. Zo hebben wij samen met MN een crowdfundingactie opgezet voor het project in Ghana. Daar kwam iets heel moois uit. Bij MN zijn ze gaan fietsen; bij a.s.r. hebben we tijdens een medewerkerssessie, met tweehonderd man in de zaal, een live verbinding gelegd met de projectleider in Ghana, Samual Waterberg. Dat was een hele directe vorm van communicatie. Het werd snel duidelijk waarom het project daar in de praktijk zo veel betekent. Veel jonge mensen trekken naar de stad, waardoor het platteland snel vergrijst. De vraag naar micropensioenen is daar echt groeiend.

Bij ons op de werkvloer ontstond een enorme golf van positieve energie. Mensen hadden echt het gevoel dat dit de kern is waar verzekeren over gaat. Echt even terug naar de basis, een vernieuwing in het denken. Die trots van de eigen medewerkers is prachtig om te zien. Jongere mensen die bij a.s.r. werken, doen dat vaak omdat ze ons duurzame profiel belangrijk vinden. Onze participatie aan het project in Ghana bevestigde heel erg dat gevoel. Het gevoel ergens aan bij te dragen.

Het is nu tijd om van dit mooie initiatief een impactvol en schaalbaar project te maken. Het is nu tijd om verbinding te zoeken met partners die dezelfde waarden hooghouden als a.s.r.”