Kruispunt van wegen

Algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars Richard Weurding neemt in het bestuur zitting als een van de oprichters van de SDMO. “Er is een zekere beweging in Nederland naar een actievere, maatschappelijke rol van organisaties. We staan op een kruispunt van wegen.”


“SDMO gaat over de basis van verzekeren. Toen ik ons pilotproject in India bezocht, zag ik met eigen ogen wat dat inhoudt. Ik zag gemeenschappen aan de onderkant van de samenleving. Op zo’n moment treed je een andere wereld binnen. Een wereld waarin openlijk gesproken wordt hoeveel pensioenuitkering iedereen krijgt. Dat is heel anders dan in Nederland, maar in wezen gaat het om hetzelfde principe, om basale solidariteit. En dat is in de basis waar wij in Nederland elke dag mee bezig zijn. In India was het op een heel direct niveau zichtbaar. Ik vond dat prachtig om te zien.

Van ons andere pilotproject, in Ghana, hebben we ook veel geleerd. We richten ons daar op de gigantisch grote informele sector. Door gebruik te maken van moderne informatietechnologie kunnen mensen via hun mobiele telefoon hun micropensioen beheren. Het beeld dat mensen in Afrika geen geld opzij kunnen leggen voor hun oudedagvoorziening is niet helemaal waar. Het moment begint te ontstaan in de wereld dat er ruimte komt voor de ontwikkeling van micropensioenen. Er is op veel gebieden in de wereld een zekere welvaartsontwikkeling waarin er, naast de financiering van de dagelijkse, primaire behoeften, ruimte ontstaat. We staan op een kruispunt van wegen.

Ook de Nederlandse samenleving verandert. De maatschappelijke rol en (internationale) verantwoordelijkheid van organisaties is prominenter. Denk aan de IMVO-convenanten. De Nederlandse industrie wil bewuster omgaan met producten afkomstig uit het buitenland. Veel bedrijven gaan in gesprek met hun toeleveranciers. Er worden veel initiatieven ontplooid die meer passen in onze huidige tijdgeest. Het gaat dan niet om alleen rendement, maar ook duurzaam investeren. Daarbij staat de vraag wel centraal: welke impact behaal je nu concreet?

Die impact staat bij SDMO vooraan. Er zitten grenzen aan een systeem op basis van vrijgevigheid. Het Impactfund biedt een manier om geld uit te lenen in plaats van weg te geven. Een meer bedrijfsmatige benadering. Daarnaast snijdt het mes aan twee kanten. Door als Nederlandse verzekeringsbranche mondiaal actief te zijn, kunnen we leren en innoveren. Maar het gaat uiteindelijk ook om een stukje zingeving. Een mooie kans om het verschil te maken.”