Net dat ene duwtje

Het ministerie van Buitenlandse Zaken steunt sinds 2010 SDMO met een startsubsidie. Peter Stoffelen is namens het ministerie waarnemer bij de bestuursvergaderingen en maakte samen met de bestuursleden een reis naar het pilotproject in India. "Het creëren van een pensioenmogelijkheid voor de informele sector paste precies in onze agenda om financiële inclusiviteit te bevorderen."

"Er is een opkomende middenklasse in ontwikkelingslanden. Dat is een groep die een beetje geld apart kan zetten. Dat geldt ook voor de groep mensen die de spreekwoordelijke 1 dollar per dag verdienen. De inkomsten zijn veelal niet gelijk verdeeld. Soms verdienen mensen meer. Ook voor die mensen kan het goed zijn te sparen voor de oude dag.''

Positieve dynamiek
Het is met name die zelfstandigheid waarom het ministerie in 2010 besloot SDMO financieel te ondersteunen. "Met simpelweg het schenken van geld is de doelgroep niet beter af. Door iemand zelf verantwoordelijk te maken, krijg je commitment. Als ‘eigenaar’ voelen deelnemers zich verantwoordelijk voor hun eigen succes. Er ontstaat dan een positieve dynamiek. Daarnaast zien we in ontwikkelingslanden een zeer snelle technologische vooruitgang. Iedereen heeft tegenwoordig een mobieltje".

Inclusive finance
Economische ontwikkeling draagt op een duurzame manier bij aan de verbetering van de levens van mensen in zich ontwikkelende landen. "Toegang tot financiële diensten is daarbij essentieel, iets wat mensen in ontwikkelingslanden niet vanzelfsprekend hebben. Ontwikkeling van inclusive finance kan deze mensen alsnog toegang verschaffen en hen helpen hun levenstandaard structureel te verbeteren door een betere bescherming tegen de armoedeval."

Effectieve synergie
Samenwerken met het bedrijfsleven, waarin elke partij kennis en expertise inbrengt, blijkt een effectieve synergie. Het zijn juist die elementen waarom het ministerie financieel betrokken is bij SDMO. "Onder het Kabinet-Rutte 2 werd nadrukkelijk beleid ingezet op het terrein van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ook al kon dit niet bij iedereen op bijval rekenen, het bleek veel voordelen te hebben."

Startsubsidie
"Onze betrokkenheid gaat terug tot 2010. Het werd op het ministerie gelijk gezien als een heel belangrijk initiatief en we besloten een startsubsidie toe te kennen die tot 2016 liep en die we daarna hebben verlengd. Het is uiteindelijk een gezonde gedachte dat SDMO de eigen broek op kan houden. We zijn er nog niet. Onze startsubsidie geeft net dat ene duwtje in de goede richting. Nu zijn andere partijen aan bod."