"De invulling van solidariteit is aan vernieuwing toe"

Verbondenheid met elkaar. Dat is voor mij de essentie van solidariteit. Hét fundament van onze ontwikkelde samenleving én van onze verzekeringsbranche. Die verbondenheid met elkaar is iets wat altijd zal blijven. Daar ben ik van overtuigd. Alleen de manier waarop het wordt beleefd of wordt ingevuld, verandert met de maatschappij mee.

Mensen beleven solidariteit nu anders
De maatschappij is continu in beweging. Daardoor zijn systemen die vroeger goed pasten, nu minder goed toegesneden op de huidige situatie. Mensen beleven solidariteit ook anders dan voorheen. Van oudsher creëren wij als verzekeraar juist solidariteit. Dat is de basis van elke verzekeraar en dat blijft ook zo. Maar de manier waarop er invulling aan solidariteit wordt gegeven, verandert.

Innovatieve startups spelen goed in op ontwikkelingen
Wat ik vanuit het innovatieperspectief erg interessant vind om te zien is hoe de markt op diverse ontwikkelingen inspeelt. Crowdfunding-oplossingen komen in verschillende vormen tot uiting. Er zijn nu startups die stappen in het gat rondom de invulling van solidariteit. Lemonade is daar een mooi voorbeeld van. Dit is een startup die zegt ‘we behandelen de premie die jij betaalt als jouw geld en niet als ons geld’. De klanten van Lemonade betalen een fee en alles wat na kosten en schade overblijft gaat naar een maatschappelijk doel. Een goed voorbeeld om op een andere manier invulling te geven aan solidariteit.

Hoe geven wij hier vanuit innovatie invulling aan?
Ook wij als Nationale-Nederlanden kijken wat we kunnen doen om een andere invulling te geven aan solidariteit. Zo zijn we bezig met het ontwikkelen van concepten waarbij we ervoor zorgen dat niet alle last op de schouders van de jongere generatie komt. De mantelzorg vind ik bijvoorbeeld een typisch thema waar de vernieuwde vorm van solidariteit haar intrede kan doen.
Daarnaast stimuleren wij door het nog beter analyseren van data ‘positief gedrag’ van bijvoorbeeld gezond leven of veiligheid. Zo belonen we met Fairverzekering rijders voor hun veilige rijgedrag. We willen stimuleren dat er minder ongelukken op de weg gebeuren. En minder ongelukken betekent minder schade, wat weer resulteert in lagere premies.
Naast de genoemde voorbeelden geven wij samen met andere groepen in de samenleving ook op een andere manier invulling aan solidariteit. Bijvoorbeeld in de vorm van de participatiemaatschappij. Zo hebben wij samen met de bewoners van de Haagse wijk Escamp de ‘Veiligste straat van Nederland’ gemaakt. Deze straat heeft nu een actieve Buurt-Whatsapp-Groep en een Facebookpagina waar veel informatie wordt gedeeld. Actieve huishoudens kregen bovendien een gratis woningcheck aangeboden. Op deze manier verzekeren de buurtbewoners zichzelf van een fijne en veilige leefomgeving.

Een goede balans blijven vinden
De ontwikkelingen in de markt gaan snel en het is de kunst om mee te bewegen. Het blijft voor ons belangrijk om continu te kijken naar de afweging tussen individualisering en solidariteit. Want wat voor iemand een goede premie is, hoeft niet persé een betere premie te zijn voor de samenleving. Ook blijft ons streven om bij alle initiatieven ervoor te zorgen dat kwetsbare groepen toegang blijven houden tot verzekeringsproducten of oplossingen. Het is aan ons om een balans te vinden tussen individuele keuzes, privacy en solidariteit én tegelijkertijd mee te gaan met de ontwikkelingen. Het zou namelijk jammer zijn als de gewenste maatschappelijke vooruitgang in de kiem wordt gesmoord.

De weg van vernieuwing is ingezet!
De manier waarop we invulling geven aan solidariteit gaat veranderen. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat het meewerken aan solidariteit aantrekkelijker wordt voor iedereen. Daar helpen nieuwe ontwikkelingen bij waarmee je onder meer inschattingen kunt maken van risico’s en hoe je helpt deze te voorkomen.
Er ontstaan ook nieuwe samenwerkingsverbanden die de invulling van solidariteit mogelijk maken en waarbij overheid, verzekeraars, individuen en startups elkaar nodig hebben. Nieuwe kansen en mogelijkheden gaan er komen. De weg naar vernieuwing is volgens mij ingezet en die volg ik graag!