De afkorting FTK staat voor het Financieel Toetsingskader, een verzameling van (reken)regels voor pensioenfondsen die collectief risico delen (DB/CDC, zie onder). De FTK is vastgelegd in de Pensioenwet.

Een PPI is - naast verzekeraars en pensioenfondsen - een derde soort pensioenuitvoerder. PPI’s bieden eenvoudige regelingen aan met individuele beleggingsmogelijkheden en dragen zelf geen risico’s.

DC is een pensioen op basis van beschikbare premie, ook wel defined contribution genoemd. Werkgever en werknemer maken afspraken over de premie en op basis van die premie bouwt een werknemer pensioen op. DC kan via een collectief worden belegd, bijvoorbeeld via een werkgever als Shell of IBM, of individueel zoals dat vaak in de VS is gebeurd.

DB staat voor defined benefit, waarbij een pensioen wordt toegezegd op basis van het salaris, het aantal dienstjaren en het opbouwpercentage.

CDC ten slotte is een tussenvorm van DC en DB die de eigenschappen van de beschikbare premieregeling en de defined benefit combineert. Het heet voluit dan ook de collective defined contribution.