Maak werk van preventie en draag bij aan brede welvaart

Werner Schouten heeft een missie: het realiseren van een impact economie. Om dat doel te halen, moet de kern van het verdienmodel van ondernemingen bijdragen aan brede welvaart voor iedereen. Voor verzekeraars ziet hij een grote rol weggelegd door nóg meer werk te maken van preventie.

Schouten (24) is directeur van de Impact Economy Foundation. Samen met zijn collega’s werkt hij aan een groeiende beweging van bedrijven, overheden en academici die sturen op brede welvaart. Voor de generaties in het hier en nu, maar óók voor generaties in 2100. De organisatie zet onder andere in op het toepassen van het Impact-Weighted Accounts Framework.

Duurzaam in de kern

Schouten vindt dat bedrijven zich te veel richten op financiële cijfers. En dat is volgens hem niet genoeg voor het behoud van een leefbare wereld. Daarom strijdt hij ervoor dat het creëren van een zo groot mogelijke maatschappelijke impact de kern wordt van het verdienmodel. “Dat betekent dat bedrijven hun geld, innovatiekracht en talentvolle werknemers zoveel mogelijk inzetten voor het oplossen van onze maatschappelijke problemen zoals ongelijkheid, mensenrechtenschendingen, klimaatverandering en biodiversiteitsafbraak, in plaats van deze te veroorzaken. Laten we niet langer ten koste leven van het welzijn van generaties elders en later. Nee, laten we juist ondersteunend zijn.”
“Nu is duurzaamheid vaak een programma of project”, merkt hij op. Op de vraag hoe bedrijven dat kunnen doen, is zijn antwoord: “Stuur niet alleen op financiële cijfers, maar ook op natuurlijk en sociaal kapitaal. Daarmee maak je de overstap van financial accounting naar impact accounting.” Het Impact-Weighted Accounts Frame work van de Impact Economy Foundation is daar een hulpmiddel voor.

Een bedrijf waar hij overigens op dit moment erg blij van wordt, is Fairphone. Dat bedrijf probeert de fast tech te vertragen. “Het is echt niet nodig om elke twee jaar een nieuwe telefoon aan te schaffen.” Ook noemt hij Patagonia op. Een outdoor merk die zijn groei heeft gelimiteerd en samenwerkt met sociale werkplaatsen.

Veerkracht

Wat kunnen verzekeraars volgens Schouten doen om bij te dragen aan brede welvaart? “Het is inmiddels een bekende weg, maar ze kunnen met hun investeringen een buitengewoon grote, positieve impact maken. Nog lang niet alle verzekeraars zijn impact investeerders, maar het begin is er.” Wat hij óók interessant vindt, is de voorzorgsfunctie van verzekeraars. “Nu extreem weer vaker voorkomt, wordt het steeds moeilijker om zaken verzekerbaar te houden. Het is een enorm risico voor consumenten als premies ineens omhoogschieten of bepaalde schade straks niet meer verzekerbaar is. Verzekeraars zorgen voor veerkracht voor hun klanten, maar die veerkracht staat op de tocht. Daar waarschuwt de AFM ook voor. Verzekeraars hebben vanwege hun informatievoorsprong over risico’s en toekomstscenario’s de plicht om, zo nodig samen met de overheid, zoveel mogelijk betaalbaar te dekken.”

Hij vervolgt: “Het zou trouwens ook mooi zijn als verzekeraars duidelijker stelling innemen tegen álle zaken die verdere klimaatverandering ondersteunen. Ik snap eigenlijk niet waarom verzekeraars niet zij aan zij staan met milieuorganisaties. We hebben toch allemaal belang bij het tegengaan van klimaatverandering? Ik ben twee jaar voorzitter geweest van de Jonge Klimaatbeweging en ik heb verzekeraars helaas nooit aan mijn zijde gezien.”

Ga ik deze week bijdragen aan brede welvaart?
Werk jij in de verzekeringssector en wil je ontdekken wat jij zelf kan doen? Schouten raadt je aan om de werkweek dan te beginnen met de vraag: Ga ik deze week met mijn activiteiten bijdragen aan de brede welvaart van generaties elders en toekomstige generaties? Waarom? “Omdat verandering altijd begint met de verantwoordelijkheid naar je toe te trekken. Als bedrijf en ook zeker als persoon.”