2. Leer meer over wet- en regelgeving

In juli 2016 is het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap door Nederland geratificeerd. De Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte (WGBH/CZ) is op het Verdrag aangepast. Het doel van het Verdrag én de Wet Gelijke Behandeling is een gelijkwaardige participatie van mensen met een beperking in de maatschappij om zo te komen tot een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Het Verdrag is van toepassing op alle soorten handicaps die mensen kunnen beperken in het meedoen in de samenleving. Zowel fysieke, psychische als verstandelijke beperkingen. Het Verdrag en de Wet beslaan veel terreinen die van belang zijn voor mensen met een handicap, waaronder diensten en dus ook verzekeringen.

Daarnaast werkt Europa aan de European Accessibility Act. Het doel van deze wet is om de interne markt voor toegankelijke producten te versterken door de regelgeving in heel Europa te harmoniseren. Voor overheden is het overigens vanaf juli 2018 al verplicht om alle websites en apps toegankelijk en bruikbaar te maken. Naar verwachting volgt er ook wetgeving voor het bedrijfsleven.