3. Doe een nulmeting

Analyseer de huidige bereikbaarheid van de organisatie. Dit geldt voor off- en online diensten. Op welke manieren kunnen mensen contact opnemen met de organisatie? Zorg voor verschillende manieren van bereikbaar zijn. Een blind persoon zal waarschijnlijk de voorkeur geven aan apps in plaats van websites. Dit omdat apps vaak voor een specifiek doel ontworpen zijn. Op websites vind je vaak meer informatie die niet altijd relevant is. En zo willen ouderen die niet (meer) digitaal vaardig zijn misschien vaker telefonisch contact opnemen met een organisatie, dan dat ze online zaken regelen.

Doe dus een nulmeting en ga vanuit daar verder aan de slag!

Zelfscan MKB Toegankelijk
De Zelfscan Toegankelijkheid checkt automatisch op meerdere factoren de toegankelijkheid van een webshop. MKB Toegankelijk presenteert de onderzoeksresultaten op niet-technische wijze. De resultaten zijn nu vooral informatief. In de toekomst wordt deze scan uitgebreid met meer meetpunten. De resultaten worden dan in een uitgebreide rapportage gepresenteerd.

Toegankelijkheidsscan Stichting Accessibility
Wil je een toegankelijke en gebruiksvriendelijke website? Laat deze door stichting Accessibility onderzoeken. Een onderzoek door experts geeft je een goed beeld van de mogelijke verbeteringen van je website. Ook kunnen zij de benodigde aanpassingen in kaart brengen die nodig zijn om de site te vernieuwen en te laten voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen zoals WCAG 2.0 AA of WCAG 2.1 AA.

Offline dienstverlening
Ook als het om offline dienstverlening gaat, kun je stilstaan bij de mate van toegankelijkheid binnen de organisatie.