4. Verzamel praktijkvoorbeelden

Betrek mensen met een beperking in klantenpanels en bij het testen van producten en diensten. Vraag medewerkers van de klantenservice of zij voorbeelden kunnen benoemen van situaties waar zij soms mee te maken krijgen. Maak deze inzichtelijk. Zijn er wel eens klachten geweest over de toegankelijkheid van de dienstverlening?

Ga ook zelf eens in gesprek met mensen met een beperking. Misschien ken je zelf iemand of via vrienden, familie of andere kennissen. Dit kan erg leerzaam zijn, want zij zijn immers de ervaringsdeskundigen.