De lithiumbatterij is de meest voorkomende batterij in ons dagelijks leven. Ze worden toegepast in smartphones, powerbanks, drones, gereedschap en elektrische fietsen en auto’s. Daarnaast wordt er geëxperimenteerd met thuisaccu’s en buurtbatterijen voor toekomstige energieopslag. “Deze batterijen blijven in groten getale op de markt komen, worden steeds sterker en blijven gevaarlijk.” Waarom zijn ze gevaarlijk en waar moeten particulieren en ondernemers op letten bij opslag in grote (buurt)batterijen? Rob Overdijkink, Safety consultant bij FSE Support, legt uit.

Het gevaar dat lithium heet
Ontstaat er kortsluiting in een lithiumbatterij? Dan kan er binnen twee seconden een temperatuur van boven de 670 graden Celsius ontstaan. Lithiumcellen worden gevaarlijk bij overladen, overbelasting, hoge temperaturen, productie- en kwaliteitsfouten, beschadigingen, soms ouderdom of menselijke fouten (tijdens werkzaamheden of bij kortsluiting). Thuisbatterijen zijn nu nog erg gevaarlijk. Een brand veroorzaakt giftige gassen en brandt met meer dan 600 graden snel door de aluminium behuizing heen. Binnen enkele ogenblikken staat een woning in brand.

Wat als het mis gaat?
Wees voorzichtig als het misgaat, want een lithiumbrand lijkt erg op een gasbrand. Je kunt een batterij niet uitzetten en niet alle blusmiddelen zijn geschikt. Gebruik voor het blussen van dit soort branden een AVD-blusser, aerosolblusser, gelblusser of zand. Blus niet met water, F500-blussers, ABC-poederblussers, schuimblussers, CO2-blussers of metaalbrandenblussers klasse D. Ook waarschuwt Overdijkink voor giftige stoffen. Alle lekkende vloeistoffen uit batterijen kunnen giftig zijn. Vat een batterij vlam? Evacueer de woning of het gebouw direct en bel 112.

Het is wachten op regelgeving
Ondanks de gevaren, zijn er nauwelijks regels voor energieopslag. “Zelfs voor het plaatsen van grote buurtbatterijen is nog geen vergunning nodig. We moeten het nu doen met een paar handreikingen en een visie.” Het is volgens Overdijkink wachten op regelgeving. Naar verwachting komt er in 2020 of 2021 een PGS 37 met een wettelijke basis. “Op dit moment zoekt iedereen dus een weg om de schades te beperken en verzekeraars stellen hun eigen richtlijnen op.”

Zonne-energie en lithium
Als zonne-energie in de toekomst op grote schaal wordt opgeslagen in huizen of buurten, moet dat op een zorgvuldige manier gebeuren. Waarmee moet bij het plaatsen van batterijen rekening gehouden worden? Overdijkink adviseert om een batterij bij voorkeur niet in een woning of bedrijfspand te plaatsen. Ook niet in een afgesloten of warme ruimte en niet onder trappen of in vlucht- of looproutes. Plaats grote batterijen buiten de woning of het bedrijfspand in een droge, afgesloten en brandwerende ruimte. Zorg daarnaast voor goede ventilatie en de aanwezigheid van een rook- en thermische melder. “Er gaat helaas nog heel veel afbranden. Dat is de drive voor de regelgeving PGS 37. Laten we samen de veiligheid proberen te omarmen.”