De markt voor zonnepanelen is relatief jong. Pas sinds 2012 worden de grotere zonnesystemen aangelegd. Bert van Woudenberg is al meer dan tien jaar actief in de zonne-industrie. “Er is veel onkunde in de markt.” En dat leidt volgens de directeur van ProfiNRG, groothandel in en ontwerper van zonne-installaties, tot onveilige situaties en verkeerde installaties.

ZZP-ers en klussers
De markt is volgens Van Woudenberg in een decennium “ongelofelijk snel veranderd. Vandaag de dag zijn vijftig panelen niets meer. Er is een enorme versnippering in deze markt waar van oorsprong weinig regelgeving is.”
Die opkomende zonne-industrie kent relatief veel zelfdoeners en amateurs. “Iedere ZZP-er of klusser kan zonnepanelen in de bouwmarkt kopen en die dingen gewoon op het dak schroeven. Helaas werkt dat niet.” Van Woudenberg pleit dan ook voor heldere regelgeving en certificeringen. “Sommige installateurs weten niet eens dat er nieuwe NEN is (NEN1010).”

Dubieuze kwaliteit
Het probleem begint volgens Van Woudenberg bij de veelvuldige aanschaf van verkeerde materialen. “Half Nederland koopt Chinese panelen of omvormers. Dat zijn spullen van dubieuze kwaliteit die hier worden gedumpt.” Van accu’s tot optimizers, Chinese makelij is “bijna altijd rotzooi. Het is eigenlijk van de zotte dat het hier verkrijgbaar is.” En het gaat ook vaak fout bij installatie of onderhoud. Zo blijkt in de agrarische sector veel ongedierte te zijn die kabels kapot knagen. Ook vanwege de aantrekkende markt ziet de directeur steeds meer problemen. “Systemen worden groter en kunnen vaak hun warmte niet goed kwijt. Dan praat je echt over een groot brandrisico.”

Vliegende panelen
Veel PV-systemen op daken voldoen volgens Van Woudenburg niet aan de NEN-normen. “Vaak wordt er niet nagedacht over de dakconstructie of de installateur verzwijgt het belang daarvan.” Veel daken zijn simpelweg niet geschikt voor zonnepanelen. Zo kan het gewicht samen met sneeuwbelasting het dak doen bezwijken. Een bliksemafleider wordt bovendien vaak verstoord doordat het PV-systeem hoger dan de afleider wordt aangelegd. Ook moet de juiste windbelasting op een systeem minutieus worden berekend. “Als je niet uitkijkt vliegen die panelen zo van het dak af.”

Niet raar
Los van de aanschaf en de installatie zijn monitoring en onderhoud essentieel om systemen veilig en goed te laten werken op de langere termijn. Verbindingen kunnen loslaten door warmteverschillen en vervuiling op panelen zorgen voor een significante daling van efficiency. Maar het belangrijkste volgens de directeur van ProfiNRG is de bewustwording in de markt van alle risico’s die er zijn. “We moeten een duidelijke regelgeving hebben die ook goed wordt nageleefd.” Bij oplevering moet dan ook altijd een oplever-/inspectierapport opgemaakt worden. In geval van brand of andere schade kan de verzekeraar hierom vragen. “Steeds meer verzekeraars vragen daarnaast om een periodieke keuring. En dat is niet vreemd als je alle risico’s in deze markt kent.”