Allart de Jong weet als directeur van Omega Energietechniek alles over de gevaren van slecht geïnstalleerde PV-systemen. “Helaas worden PV-installaties vaak matig aangelegd. In 95% van de inspectierapporten zien wij foutieve connectoren terug.” Hij is dan ook een groot voorstander van deskundige installateurs en periodieke inspecties, want “voorkomen is beter dan genezen”.

In Nederland moeten elektrische installaties worden aangelegd volgens de normen van de NEN 1010. Dit geldt niet alleen voor nieuwe installaties, maar ook voor uitbreidingen en aanpassingen. Voor zonnepaneleninstallaties is binnen de NEN 1010 een apart hoofdstuk (deel 712) opgenomen. Daarnaast bestaat de NEN 7250. “Maar er is op dit moment niets verplicht.”

Tachtig procent
Juist gezien het feit dat er nu nog geen heldere regelgeving of verplichting is, wil De Jong het belang van monitoring tijdens de aanleg en periodieke inspecties op de kaart zetten. Maar liefst tachtig procent van de problemen kan volgens hem tijdens de installatie al worden opgelost. Een goede inspectie zorgt dus voor verbetering van de installatiekwaliteit.

Win-win-situatie
Ook leiden periodieke inspecties en monitoring tot een win-win-situatie. Enerzijds wordt het risico op gevaarlijke situaties en grote schades minder, waardoor het aantal schades teruggebracht wordt. Anderzijds zorgen controles en goed onderhoud tot een hoger rendement voor belanghebbenden in de breedste zin.