Breng je een bouwproduct op de markt waarvoor een geharmoniseerde Europese productnorm geldt? Dan moet het product volgens de Construction Products Regulation (CPR) aan vastgestelde verplichtingen voldoen. Voor zonnepaneleninstallaties is er op dit moment geen Europese norm. Wel is er de NEN 7250, maar niets is verplicht. “Dit baart ons de nodige zorgen, want wij zien meer dakschades als gevolg van slechte installaties”, aldus Chris van der Meijden, technisch directeur bij Kiwa.

Pannen eraf, panelen erop
“Er wordt soms gesuggereerd dat iedereen zonnepanelen kan plaatsen. De realiteit is echter anders, want er moet met veel risico’s rekening worden gehouden”, vervolgt Van der Meijden zijn betoog. “Bij de montage van geïntegreerde systemen, ook wel indaksystemen genoemd, wordt al snel gedacht: ‘pannen eraf, panelen erop. Deze tactiek leidt tot gevaarlijke situaties, omdat de panelen direct op brandbaar onderliggend materiaal worden geplaatst. Door de hoogoplopende temperaturen onder de panelen, neemt het brandrisico aanzienlijk toe. Een belangrijke vraag vooraf is dan ook: Is een standaard dakopbouw wel geschikt voor een geïntegreerd PV-systeem?”

Gigantische windschade
Ook de windweerstand van PV-systemen baart Kiwa zorgen. Het kwaliteitsinstituut deed onderzoek naar gevalideerde montagemethodes en constateert dat er nauwelijks bedrijven zijn die een dergelijke methode gebruiken. Panelen worden regelmatig zonder goede ballast en te dicht op dakranden gemonteerd. “Als het dan stormt ontstaan er gigantische windschades, met het vervangen van complete installaties tot gevolg.”


Bron: Omega Energietechniek

Veiligheid onvoldoende ingeburgerd
Ten slotte is veilig werken op hoogte een belangrijk aandachtspunt. De aandacht voor veiligheid is wel verbeterd, maar nog steeds niet voldoende ingeburgerd. “Helaas zien wij in de praktijk nog steeds dat installateurs zich op allerlei manieren tussen de panelen manoeuvreren en op dakhaken, rails en panelen staan. Werken op daken is en blijft gevaarlijk, dus zorgvuldig werken blijft van groot belang.”

Niets is verplicht
Naar aanleiding van deze risico’s en schades, krijgt Kiwa veel vragen over geldende normen en verplichtingen voor zonnepaneleninstallaties. Over het antwoord kan Van der Meijden kort zijn. “Voor PV-systemen is nog niets verplicht, zoals voor dakpannen en dakisolatie wel het geval is. Een bouwproduct waarvoor een geharmoniseerde Europese productnorm bestaat, moet ten eerste op basis van bepaalde testnormen worden beproefd. Ten tweede moet er een Prestatieverklaring worden opgesteld en ten derde moet het product van een CE-markering zijn voorzien.”
De bovenstaande verplichtingen gelden niet voor zonnepaneleninstallaties. Er zijn wel Europese en Nederlandse normen zoals de NEN-EN, NPR, NTA en het Bouwbesluit 2012, maar deze zijn niet geschikt voor zonne-energie. Daarom is de NEN 7250 opgesteld.

Ook NEN 7250 niet toereikend
De NEN 7250 geeft prestatie-eisen en beproevingsmethoden voor de bouwkundige aspecten van PV-systemen. “Maar”, waarschuwt Van der Meijden, “deze norm geeft onvoldoende invulling aan de regelgeving voor PV-systemen. De NEN 7250 geldt namelijk alleen voor de installatie in zijn geheel en niet voor de panelen op zich.”

Daarnaast gaan de ontwikkelingen zo snel, dat deze norm alweer verouderd is. Zo is de ‘oost-west oriëntatie’, waarbij de panelen tegenover elkaar in oostelijke en westelijke richting worden geplaatst, sterk in opkomst. Deze toepassing is echter niet in de NEN 7250 opgenomen. Het is kortom tijd voor een herziening.

Bezint eer ge begint
Om een goede PV-installatie te kunnen monteren, moet er een volledig ontwerp gemaakt worden. Kiwa hamert er daarom op dat er tijdens de ontwerpfase gelet wordt op het gewicht van het PV-systeem ten opzichte van de totale dakbelasting. Daarnaast moet de conditie van de dakbedekking gecontroleerd worden. Tot slot mag ook de windweerstand en het onderhoud van het dak niet vergeten worden. “Wil je een PV-systeem aanbrengen? Beoordeel het dak dan eerst. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar gebeurt te weinig. Met alle gevolgen van dien …”