Skip to Content

Inhoud regeling

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Sinds 1 januari 2021 is er een regeling voor ex-kankerpatiënten die een overlijdensrisicoverzekering of een uitvaartverzekering willen afsluiten. De regeling is getroffen door minister van Financiën in nauw overleg met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en het Verbond van Verzekeraars

Ex-kankerpatiënten hoeven bij het aanvragen van zo’n verzekering in een aantal gevallen niet meer te melden dat ze kanker hebben gehad. Op deze pagina lees je wat de regeling inhoudt. 

 • Heb je in het verleden kanker gehad en wil je een overlijdensrisicoverzekering of uitvaartverzekering afsluiten? Lees deze pagina en kijk in de gezondheidsverklaring die je bij je verzekeringsaanvraag hebt gekregen of je jouw verleden met kanker moet vermelden. Gebruik de checklist als hulpmiddel om voor jezelf te bepalen of je jouw kankerverleden bij je verzekeringsaanvraag moet melden. 
 • Ben je verzekeringsadviseur of medisch specialist? Lees dan goed de informatie op deze pagina en de nadere informatie speciaal voor jou.

De regeling in het kort 

 1. De regeling geldt voor
  • overlijdensrisicoverzekeringen waarvan de looptijd stopt voordat de verzekerde 71 jaar wordt, en waarvan het verzekerde bedrag onder de wettelijke vragengrens ligt;
  • uitvaartverzekeringen die ingaan voordat de verzekerde 61 jaar wordt.
 2. Verzekeraars mogen bij de medische acceptatie voor het afsluiten van deze verzekeringen niet meer vragen naar een kankerverleden, als de kandidaat-verzekerde tien jaar of langer geleden ‘genezen’ is (volledige remissie bereikt). 
 3. Deze termijn is vijf jaar als de kandidaat-verzekerde 20 jaar of jonger was toen de diagnose was gesteld. 
 4. De termijn gaat lopen op het moment dat volledige remissie is bereikt. Er mag daarna geen sprake zijn van terugkeer van de kanker. Onder volledige remissie wordt verstaan dat de behandelend arts vaststelde dat de kanker niet meer is gevonden.
 5. Bestaande klachten, ziekten of aandoeningen moeten gemeld worden, ook als die het gevolg zijn van de kanker; hierbij hoef je niet te vermelden dat deze het gevolg zijn van kanker.
 6. Voor een aantal specifieke vormen van kanker gelden kortere termijnen. Deze staan in de gezondheidsverklaring. 
 7. De regeling geldt per 1 januari 2021. Vanaf dat moment mogen verzekeraars dus niet meer vragen naar gevallen onder de regeling.  
 8. Het staat verzekeraars vrij om op onderdelen ten gunste van de kandidaat-verzekerde verder te gaan dan deze regeling, bijvoorbeeld wat betreft de vragengrens of de leeftijdsgrenzen. 

Let op: als je niet onder deze regeling valt, kun je evengoed een verzekering aanvragen. Je moet dan melden dat je in het verleden kanker had. De medisch adviseur van de verzekeraar zal je verzekeringsaanvraag individueel beoordelen. Mogelijk kun je daarna wel een verzekering afsluiten, eventueel met een hogere premie. Dit hangt af van de beoordeling van jouw individuele situatie.

Schone lei-regeling: uitgebreide info

Met ingang van 1 januari 2021 geldt een nieuwe regeling voor ex-kankerpatiënten die een overlijdensrisicoverzekering of een uitvaartverzekering willen afsluiten. In de volksmond wordt deze regeling ook wel de schone lei-regeling genoemd. De regeling houdt in dat ex-kankerpatiënten tien jaar na het bereiken van volledige remissie (de behandelend arts heeft de aanwezigheid van kanker niet meer kunnen vaststellen), bij het invullen van de gezondheidsverklaring niet meer hoeven te melden dat zij kanker hebben gehad. In sommige gevallen is de termijn korter dan tien jaar. Overigens is het vaak ook mogelijk om een levensverzekering af te sluiten als je niet aan de voorwaarden van de nieuwe regeling voldoet. Het heeft evengoed zin om een aanvraag in te dienen bij een of enkele verzekeraars.

De nieuwe regeling voor ex-kankerpatiënten geldt voor een overlijdensrisicoverzekering onder de vragengrens of een uitvaartverzekering. Als je jonger dan 21 jaar was toen de diagnose kanker werd gesteld, hoef je al na vijf jaar kankervrij*) zijn niet meer te melden dat je kanker hebt gehad. Ook voor sommige specifieke kankerdiagnoses geldt een kortere termijn dan tien jaar. Klachten, ziekten of aandoeningen als gevolg van de kanker of van de behandeling van de kanker, moeten wel gemeld worden. 

*) Met kankervrij bedoelen we op deze website het moment waarop ‘volledige remissie’ werd bereikt, dat wil zeggen dat de arts die je behandelde vaststelde dat de kanker niet meer is gevonden. Vraag bij twijfel bij je arts na wanneer dit voor jou is bereikt.

Voor alle kankerdiagnoses

 • 10 jaar kankervrij; of
 • 5 jaar kankervrij als je de diagnose kanker voor je 21e kreeg

Voor specifieke kankerdiagnoses

 • De kortere termijn op basis van de termijnentabel die hieronder staat.

Wil je weten welke termijn voor jou geldt? Gebruik dan onze checklist. 

Let op: de regeling geldt alleen voor overlijdensrisicoverzekeringen waarvan de looptijd stopt voordat de verzekerde 71 jaar wordt en voor uitvaartverzekeringen die ingaan voordat de verzekerde 61 jaar wordt.  

Vragengrens 

De regeling geldt alleen voor verzekeringen onder de actuele vragengrens. Onder de vragengrens mogen ook geen vragen gesteld worden over erfelijke aanleg. Het bedrag van de vragengrens wordt eens in de drie jaar aangepast. Let op: als je binnen een periode van drie jaar meerdere verzekeringen afsluit, gaat het om de optelsom van alle verzekerde bedragen die in die periode op het leven van de kandidaat-verzekerde zijn afgesloten. 

Als je een verzekering sluit boven de vragengrens, mogen verzekeraars altijd vragen stellen over kanker. Daarom moet je, als je kanker hebt (gehad), dit voor een verzekering boven de vragengrens altijd op de gezondheidsverklaring vermelden als daarnaar gevraagd wordt. Lees hier meer over de vragengrens. 

Als je klachten, ziekten of aandoeningen als gevolg van de kanker of van de behandeling tegen kanker hebt, bijvoorbeeld long- of hartklachten na chemotherapie of bestraling, moet je deze klachten altijd melden op de gezondheidsverklaring. Je hoeft daarbij niet te vermelden dat de klachten het gevolg zijn van je kankerbehandeling. Dus zowel onder als boven de vragengrens.

Gebruik onze checklist om te bepalen of je op de gezondheidsverklaring moet melden of je kanker hebt gehad. Bij twijfel kun je overleggen met jouw huisarts of je behandelend medisch specialist. Zij hebben immers alle medische informatie die nodig is.

Termijnentabel

Bekijk de termijnentabel om te zien voor welke kankersoorten een kortere termijn dan tien jaar geldt. Voor de kankerdiagnoses die niet in de tabel staan, blijft de termijn van tien jaar gelden. Als je jonger dan 21 was bij de laatste diagnose geldt er een termijn van vijf jaar, tenzij de tabel een kortere termijn aangeeft. 

Het is belangrijk om te weten per wanneer je kankervrij werd. Dit staat in je patiëntendossier. Je huisarts of behandelend medisch specialist kan je helpen om dit terug te vinden in je dossier. 

Hoe is de lijst van kortere termijnen tot stand gekomen?  

NFK en het Verbond van Verzekeraars hebben samen met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) gekeken welke kankersoorten kortere termijnen dan tien jaar kunnen hebben. Daarbij is gekeken naar het risico op overlijden. Hiervoor zijn de gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie gebruikt, evenals de richtlijnen van herverzekeraars. De realiteit is op dit moment dat er bij veel soorten kanker ook na tien jaar nog sprake kan zijn van een hoger dan gemiddeld risico op overlijden, waarmee voor die kankersoorten kortere termijnen niet mogelijk zijn. Op basis van veranderingen in sterfterisico’s zijn in de toekomst ook voor andere kankerdiagnoses hopelijk kortere termijnen mogelijk. 

Meer informatie

Bekijk onze FAQ's en links.