Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Aanmelden

Veiligheid

:

Safety Deals

Safety Deals

Verzekeraars hebben een enorme expertise op het gebied van risicobeheersing en preventie. Ze denken dan ook steeds vaker als sparring partner mee om veiligheid naar een hoger plan te tillen. Én willen daar ook hun eigen bijdrage aan leveren. Het Verbond is daarom gestart met het sluiten van Safety Deals.
 
Waarom Safety Deals?
Tal van partijen leveren al een bijdrage aan een veiliger Nederland. Niet alleen afzonderlijk, maar ook samen. Zo zijn de afgelopen jaren al veel publiek-private samenwerkingsinitiatieven op het gebied van veiligheid ontwikkeld, zoals het Politiekeurmerk Veilig Wonen, het Actieplan Veilig Ondernemen en het Keurmerk Veilig Ondernemen.
Volgens het Verbond zijn niet alle initiatieven echter bij alle relevante partijen bekend én kunnen de resultaten van alle inspanningen worden vergroot door samen prioriteiten te stellen. Uitwisseling van best practices voorkomt bovendien dat het wiel iedere keer opnieuw moet worden uitgevonden.
 
Wat zijn Safety Deals?
Om de effectiviteit en de actiebereidheid op het gebied van veiligheid naar een hoger plan te tillen, sluit het Verbond Safety Deals met andere partijen, naar analogie van de Green Deals van oud-minister Verhagen. Een Safety Deal is een intentieverklaring of een convenant waarin organisaties een gezamenlijke veiligheidsdoelstelling formuleren. Safety Deals helpen burgers, bedrijven, organisaties en overheden bij het realiseren van duurzame en potentieel effectieve veiligheidsinitiatieven die moeilijk van de grond komen.
 
Welke Safety Deals zijn al gesloten?
Het Verbond heeft in 2013 en 2014 zeven Safety Deals gesloten, waaronder de zogeheten STAR Safety Deal met (onder andere) de ANWB, politie en Rijkswaterstaat. In deze Safety Deal is afgesproken de registratie van verkeersongevallen te verbeteren, zodat inzichtelijk wordt waar sprake is van gevaarlijke verkeerssituaties en wat daartegen is te doen. Verder heeft het Verbond Safety Deals gesloten over het voorkomen van woningovervallen, het voorkomen van brandschade in elektrische installaties, het verbeteren van de registratie van verkeersongevallen, het bestrijden van transportcriminaliteit en het voorkomen van spaakbeknellingen.
Meer weten over alle Safety Deals? Lees er hieronder meer over.

De Safety Deals:

Convenanten: