Brexit

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De Brexit heeft tot vragen bij verzekeraars, zakelijke klanten en het publiek geleid. Via de themapagina Brexit heeft het Verbond hierop antwoord gegeven: de voorbereidingen die verzekeraars hebben getroffen, hoe zij hun verzekeringszaken moeten regelen na de Brexit en hoe het staat met de dienstverlening van verzekeraars.

Het deel voor verzekerden/polishouders bestaat vooral uit informatie over de geldigheid van verzekeringen en de gemaakte kosten na vertraging door de Brexit.

Wordt uw vraag hier niet beantwoord? Laat het ons weten via info@verzekeraars.nl.

 

 

Verzekeraars

Brexit en de BAVAM-polis

Op de website van de Vereende kunt u lezen of de Brexit nog gevolgen heeft voor de dekking op uw BAVAM-polis. En zo ja, wat deze gevolgen dan zijn.

Nieuwe buitengrens voor handel in goederen

Het VK is een belangrijke handelspartner voor Nederland. De totale export (inclusief wederuitvoer) naar het VK bedraagt rond de 40 miljard euro. Dat maakt ongeveer 9 procent uit van de totale Nederlandse export.

Door Brexit is een nieuwe buitengrens voor Europa ontstaan. Een nieuwe situatie voor ondernemers die internationaal zaken doen binnen de EU (en dus met het VK). Er gelden sinds de Brexit andere afspraken over het vrije verkeer van goederen en diensten dan met landen in de Europese Economische ruimte.

Voorbereid zijn op langere wachttijden

Door langere wachttijden komt (bederfelijke) lading mogelijk niet op tijd aan. Transportorganisaties (TLN en EvoFenedex) adviseren transporteurs zich goed voor te bereiden, bijvoorbeeld door tijdig vergunningen aan te vragen en de lading zoveel mogelijk vooraf digitaal in te klaren. Zo hebben ondernemers voor douaneaangiftes een Economic Operators Registration and Identification (EORI)-nummer nodig.

Maak als verzekeraar heldere afspraken met transporteurs

Ook is het van belang vooraf goed na te denken over de timing van het transport, juist om vertraging en mogelijke gevolgschade te voorkomen. Daarbij horen ook heldere afspraken met de verzekeraar, om de risico’s van echt onvoorziene situaties af te dekken. De website getreadyforbrexit.eu helpt partijen in de logistieke keten om zich goed voor te bereiden. De site bevat ‘klantreizen’ per doelgroep die stap voor stap duidelijk maken wat er gaat gebeuren en wat een bedrijf moet doen om snel via de Nederlandse havens te kunnen importeren of exporteren. De uniforme aanpak zorgt voor een vlotte afhandeling van douaneformaliteiten die door de Brexit kunnen ontstaan.

Uitwisselen persoonsgegevens

Voor verzekeraars is het van belang oog te hebben voor het uitwisselen van persoonsgegevens in het kader van de Brexit. De European Data Protection Board, waar alle nationale privacytoezichthouders in verenigd zijn, heeft zijn visie op een no-deal Brexit bekend gemaakt. Volgens de Board kan data-doorgifte naar het VK gebaseerd worden op vier pijlers: standaard of ad hoc privacy-bepalingen, bindende regels van de onderneming, gedragscodes en certificeringsmechanismen en de GDPR-uitzonderingen (onder andere expliciete toestemming en uitvoering bestaand contract). De voorbereiding op een mogelijke no-deal door bedrijven bestond standard contractual clauses (een standaard overeenkomst door de Europese Commissie opgesteld) voor iedere partij in het VK waar Nederlandse bedrijven mee uitwisselen.

Vergunning nodig voor financiële diensten?

Verzekeraars kunnen een vergunning aanvragen bij DNB. 

Het Britse ministerie van Financiën geeft informatie over de stappen die Nederlandse verzekeraars moeten ondernemen om aan de slag te kunnen in Engeland.

De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) heeft aanbevelingen gepubliceerd voor nationale bevoegde autoriteiten (NBA’s) in het kader van een harde Brexit. De aanbevelingen bieden leidraden voor de behandeling van Britse verzekeringsondernemingen en distributeurs met betrekking tot grensoverschrijdende diensten in de Europese Unie na een harde Brexit. Doel is schade bij polishouders te minimaliseren.  

Werkwijze Bank of England

De Bank of England heeft aanvullende informatie gepubliceerd waarin bedrijven worden geïnformeerd over de werkwijze van de bank op het gebied van regelgeving en toezicht tot aan de terugtrekking vanuit de EU.

Toezichtskader

Het Engelse ministerie van Financiën (HM Treasury) heeft uiteengezet hoe het regelgevingsstelsel voor financiële diensten blijft functioneren, ongeacht het resultaat van de onderhandelingen met de EU. De door HM Treasury voorgestelde aanpak moet ervoor zorgen dat EU-afgeleide wetten en regels die momenteel in het VK van kracht zijn, van toepassing blijven tijdens de Brexit. Wijzigingen worden alleen aangebracht in die wetten of regels die anders niet naar behoren zouden werken. Dit biedt continuïteit en zekerheid voor bedrijven als het VK de EU verlaat.

Kapitaal- of liquiditeitsconsolidatie

Waar kapitaal- of liquiditeitsconsolidatie voorheen alleen op EER-niveau was vereist, geldt dit na Brexit op het niveau van het VK (voor verzekeringsgroepen blijven bedrijfsspecifieke ontheffingen beschikbaar). Daarom moeten ondernemingen alle verwijzingen naar de EEA consolidated group interpreteren als een verwijzing naar de UK consolidated group.  Zie ook voor de rapportage- en bekendmakingsvereisten op basis van Solvency II, pagina vijf van de publicatie van de Bank of England.

Verzekeringsdekking

Verzekeraars hebben zich voorbereid op de Brexit. Onder andere door de verzekeringsvoorwaarden te controleren, zoals op de formulering van het dekkingsgebied. Nederlandse automobilisten wordt geadviseerd de groene kaart mee te nemen als bewijs van dekking. 

Claims

Nederlandse verzekeraars moeten beschikken over een temporary permission van de Britse toezichthouder. Zonder een dergelijke permission mogen zij niet tekenen voor risico's in het VK. Verkoop van en bemiddeling voor nieuwe verzekeringen is zonder temporary permission in het VK dus niet langer toegestaan. Dit geldt ook voor het adviseren over bijvoorbeeld het premievrij maken van een levensverzekering. Gebruik maken van een Nederlandse tussenpersoon en op basis van dit advies zelf actie ondernemen, is wel toegestaan. De klant doet dan immers zelf zaken met een zogeheten derde land.

De International Underwriting Association of London, heeft de Brexit Contract Contiuity Clause (IUA 09-077) gepubliceerd, die verzekeraars de mogelijkheid biedt om de polis tussentijds op te zeggen bij ontbreken van een vergunning.

Verzekerd bij een Britse verzekeraar?

Een Britse verzekeraar die voor de Brexit-datum een vergunning had om binnen de EU verzekeringen te verkopen, moet ook na de Brexit zijn verplichtingen nakomen. De verzekering blijft ook na Brexit geldig, conform de polisvoorwaarden (tot de vervaldatum). De verzekeraar is op grond van de verzekeringsovereenkomst verplicht eventuele schade te vergoeden of een pensioen,- of levensverzekering te betalen. Na de vervaldatum van de polis, mag een Britse verzekeraar zonder vergunning in de EU niet opnieuw een verzekering afsluiten met een ingezetene van de EU. Hierover heeft EIOPA een verklaring afgegeven. Als de dekking op een polis gedurende de looptijd wijzigt (bijvoorbeeld door een uitbreiding betreft of de toevoeging van een nieuw object) dan moet op dat moment de polis worden overgesloten. 

Clearing derivaten

Vanaf de Brexit-datum moeten Britse partijen beschikken over een vergunning om in Nederland beleggingsdiensten te verlenen en te handelen voor eigen rekening. Er bestaat onzekerheid over de gevolgen wanneer ondernemingen nog geen vergunning hebben, bijvoorbeeld bij doorlopende derivatencontracten die Nederlandse marktpartijen afgesloten hebben met marktpartijen in het VK. Daarom is een tijdelijke vrijstelling ingevoerd, die deze onzekerheid voorlopig wegneemt.

De Europese Commissie heeft noodmaatregelen gepresenteerd over de clearing van derivaten, bij een no-deal Brexit. Een onderdeel hiervan is een tijdelijke en voorwaardelijke equivalentiebeslissing voor 12 maanden om te voorkomen dat er problemen ontstaan bij de centrale clearing van derivaten. Eenzelfde beslissing voor 24 maanden geldt ook voor Britse central securities depositories. Tijdens deze periodes kan clearing plaatsvinden in het VK terwijl partijen de gelegenheid hebben om te zoeken naar alternatieven op het Europese vasteland.

Ten slotte zijn er twee gedelegeerde verordeningen aangenomen over clearing en margins. Deze verordeningen maken het mogelijk om de vrijstellingsstatus te handhaven voor contracten van de European Market Infrastructures Regulation (EMIR).

De Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) heeft aangekondigd dat drie in de VK gevestigde centrale tegenpartijen (central counter parties, CCP's) te erkennen: LCH Limited, ICE Clear Europe Limited en LME Clear Limited. Dit betekent dat deze CCP’s diensten mogen verlenen in de Europese Unie (EU). ESMA heeft deze erkenningsbesluiten aangenomen om eventuele verstoring van de centrale clearing te beperken. Daarnaast om eventuele negatieve gevolgen voor de financiële stabiliteit van de EU te voorkomen.

Relevante links over Brexit

 

Verzekerden/polishouders

Ik reis naar het VK, wat verandert er na 31 januari 2020?

Het Engelse Verbond van Verzekeraars (ABI) heeft een aparte themapagina ingericht over de Brexit waar u terecht kunt met alle uw vragen over de wijze waarop u verzekerd bent na de Brexit. Daarnaast biedt de ANWB via hun Brexit pagina ook antwoord op deze vraag.

Verzekerd bij een Britse verzekeraar?

Een Britse verzekeraar die voor de Brexit-datum een vergunning had om binnen de EU verzekeringen te verkopen, moet ook na Brexit zijn verplichtingen nakomen. De verzekering blijft ook na Brexit geldig, conform de polisvoorwaarden (tot de vervaldatum). De verzekeraar is op grond van de verzekeringsovereenkomst verplicht eventuele schade te vergoeden of een pensioen- of levensverzekeringsuitkering te betalen. Na de vervaldatum van de polis, mag een Britse verzekeraar zonder vergunning in de EU niet opnieuw een verzekering afsluiten met een ingezetene van de EU. Hierover heeft de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) recent een verklaring afgegeven.

Ik ga met mijn eigen vervoermiddelnaar het VK. Ik krijg een ongeluk, ben ik verzekerd?

Het VK is ook na de Brexit lid van het groene kaart-systeem. De WA-dekking is geldig in het VK. Neem wel voor de zekerheid de groene kaart (fysiek) mee, als bewijs van verzekering. Ook de casco-dekking van de verzekering blijft gewoon geldig in het VK.

Ik ga op vakantie naar het VK. Gezien de grote onzekerheid over de Brexit wil ik mijn reis annuleren. Kan dat?

De Brexit is voor de meeste annuleringsverzekeringen geen reden om de reis te annuleren. Neem hierover vooraf contact op met je reis-/ annuleringsverzekeraar.

Ik ga naar het VK en loop door intensieve controles vertraging op. Ik moet extra kosten maken. Bij wie kan ik deze kosten claimen?

Het VK was al geen lid van Schengen, dus paspoortcontroles zijn niet nieuw. Wel kan het zijn dat er langere rijen staan, omdat de controles uitgebreider zijn, of doordat er minder douanepersoneel beschikbaar is. Het advies is om extra vroeg aanwezig te zijn bij de paspoortcontrole. Mogelijk biedt je reisverzekering dekking voor de gemaakte extra kosten. Neem vooraf contact op met je reisverzekeraar.

Ik mis mijn boot. Waar kan ik de schade verhalen?

Afhankelijk van de oorzaak van het niet op tijd bereiken van de boot biedt jouw reisverzekering mogelijk dekking voor de schade. Neem vooraf contact op met je reisverzekeraar.

Ik kom na 31 januari 2020 terug uit het VK en krijg te maken met vertraging. Worden extra verblijfs- en overnachtingskosten door mijn verzekeraar vergoed?

Mogelijk dat je reisverzekering dekking biedt voor de gemaakte extra kosten. Neem vooraf contact op met je reisverzekeraar.

Welke gevolgen heeft de Brexit voor de vakantieganger?

De ANWB helpt je aan antwoorden op vragen over het paspoort, rijbewijs etc.

Is mijn zorgverzekering nog geldig in het VK na Brexit?

Na de Brexit maakt het VK geen onderdeel meer uit van het European Health Insurance Card (EHIC)-systeem. Check daarom of de zorgverzekering of de reisverzekering dekking bieden in het VK. 

Ik rijd schade met mijn vrachtwagen in het VK. Is deze gedekt?

Ja, maar zorg ervoor dat je de groene-kaart bij je hebt.

Een chauffeur uit het VK veroorzaakt bij mij schade, is deze gedekt?

Ja, maar let wel op dat schade aan de lading slechts gelimiteerd verzekerd is. Het is mogelijk om via een aanvullende verzekering de volledige waarde van de lading te dekken.

Is mijn reisverzekering geldig als ik terugkeer naar de EU na de Brexit?

Als je door een gedekte gebeurtenis langer dan gepland in het buitenland moet verblijven, blijft je kortlopende reisverzekering gewoon van kracht. Neem vooraf contact op met je reisverzekeraar.

 

Laatst gewijzigd op: 10-1-2022