Distributie I Verkoop I InsurTech

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Verzekeraars vinden een toekomstbestendig en duurzaam distributiestelsel belangrijk voor zowel klanten als de verzekeringssector. Onderaan deze webpagina staan alle distributiethema's, die voor verzekeraars van belang zijn, op een rij.

InsurTech

Het InsurTech-beleid van het Verbond is gericht op het creëren van de juiste omgeving (op basis van relevante wet- en regelgeving, het toezicht en InsurTech ontwikkelingen) voor de samenwerking tussen verzekeraars en InsurTech. Deze samenwerking wordt via het open Platform InsurTech vorm gegeven met als belangrijkste doel: meerwaarde creëren. In het Platform InsurTech overleggen InsurTech partijen en verzekeraars met elkaar en werken ze samen aan (innovatie) beleid, toezicht en het vertalen van beleid naar de praktijk. Het InsurTech ecosysteem in Nederland groeit, mede door de (beleidsmatige) inspanningen van het Verbond. Het Verbond draagt ook bij aan de Meetups van InsurTech Amsterdam.

Lid worden van het Verbond?

Voor InsurTech start-ups/scale-ups die verzekeraar zijn of deze ambitie hebben, kan een lidmaatschap van het Verbond aantrekkelijk zijn. Andere InsurTechs kunnen (tegen betaling) producten/diensten van het Verbond afnemen.

InsureTech Hub Munchen & Plug and Play

Het Verbond heeft een Memorandum van Understanding met het InsurTech Hub München. Met Insurtech Hub Munchen wisselt het Verbond informatie uit over regionale ontwikkelingen, innovatietrends, acceleratorprogramma's en het opzetten van gezamenlijke innovatie projecten. Daarnaast helpen wij elkaar bij het verwelkomen van InsurTech-startups binnen de verzekeringsbranche. Het Verbond verkent ook een structurele samenwerking met Plug and Play InsurTech, het innovatieplatform uit Silicon Valley/München.

Wilt u deelnemen aan het Platform InsurTech of een keer een Meetup van InsurTech Amsterdam organiseren? Neem dan contact op met H.mahadew@verzekeraars.nl.

Achtergronden

Provisieverbod voor complexe en impactvolle producten

In 2013 is het provisieverbod voor complexe en impactvolle financiële producten in werking getreden. Als de klant financieel advies afneemt van een (onafhankelijke) adviseur of direct bij een verzekeraar, dan worden de advies- en distributiekosten rechtstreeks in rekening gebracht bij de klant. Voor de invoering van het provisieverbod ontvingen adviseurs bij de verkoop van een financieel product provisie (bijvoorbeeld een bonus) van verzekeraars. Dit leverde sturing op waarmee niet altijd het klantbelang centraal stond, wat in het verleden heeft geleid tot misstanden en ingrijpen van de politiek. Daarom is in 2013, mede op initiatief van het Verbond, het provisieverbod ingevoerd om het klantbelang in de verzekeringssector voorop te stellen. Deze wetgeving is van toepassing op zowel financieel adviseurs als verzekeraars.

Evaluatie provisieverbod 2018

In 2018 is het provisieverbod geëvalueerd. Er zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar de markteffecten van het provisieverbod en het consumentengedrag naar aanleiding van het verbod. De minister van financiën heeft geconcludeerd dat het verbod effectief is en dat er geen bijzonderheden zijn geconstateerd wat betreft de toegang tot advies.

Wet- en regelgeving in Nederland

Voor complexe- en impactvolle producten is met de invoering van het provisieverbod een grote stap gezet om het distributiestelsel toekomst bestendig te maken. Het Verbond vindt dat bij schadeverzekeringen de provisie actief moeten worden gemaakt. Over de vormgeving hiervan vindt overleg plaats met het ministerie van financiën en relevante stakeholders. Technologische ontwikkelingen (InsurTech) vragen om een nieuwe blik op het wetgevingskader. Ook hier vraagt het Verbond aandacht voor.

Wet- en regelgeving in Europa

Sinds 1 oktober 2018 moeten Europese marktpartijen voldoen aan de Richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD). De IDD is opgenomen in de Wft en bevat een aantal nieuwe normen. Zo hebben lidstaten de ruimte om een provisieverbod in te voeren.

Laatst gewijzigd op:01-07-2021
Man In Pak Duurzaam Advies 2000

Insurance Distribution Directive (IDD), 12 oktober 2021

  • 12-10-2021
  • Bijeenkomst
  • Toepassing wet- en regelgeving