Distributie & verkoop

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Verzekeraars vinden een toekomstbestendig en duurzaam distributiestelsel belangrijk voor zowel klanten als de verzekeringssector. Het Verbond van Verzekeraars vertegenwoordigt hierbij de belangen van de leden, ongeacht hun distributiewijze.  

Achtergronden

Provisieverbod voor complexe en impactvolle producten
In 2013 is het provisieverbod voor complexe en impactvolle financiële producten in werking getreden. Als de klant financieel advies afneemt van een (onafhankelijke) adviseur of direct bij een verzekeraar, dan worden de advies- en distributiekosten rechtstreeks in rekening gebracht bij de klant. Voor de invoering van het provisieverbod ontvingen adviseurs bij de verkoop van een financieel product provisie (bijvoorbeeld een bonus) van verzekeraars. Dit leverde sturing op waarmee niet altijd het klantbelang centraal stond, wat in het verleden heeft geleid tot misstanden en ingrijpen van de politiek. Daarom is in 2013, mede op initiatief van het Verbond, het provisieverbod ingevoerd om het klantbelang in de verzekeringssector voorop te stellen. Deze wetgeving is van toepassing op zowel financieel adviseurs als verzekeraars. In 2017 wordt het provisieverbod door het Ministerie van Financiën geëvalueerd.

Wet- en regelgeving in Nederland
Het Verbond doet continu voorstellen om de wet- en regelgeving te moderniseren. Voor complexe- en impactvolle producten is met de invoering van het provisieverbod een grote stap gezet, maar er zijn nog veel bepalingen in de Wft en het BGfo die niet meer aansluiten bij de huidige praktijk van verzekeraars en de ontwikkelingen in de verzekeringsbranche. Zo vragen technologische ontwikkelingen om een nieuwe blik op de normen.

Wet- en regelgeving in Europa
De Europese Commissie geeft in haar richtlijn verzekeringsdistributie lidstaten de ruimte om een provisieverbod (of een soortgelijke maatregel) in te voeren. Deze richtlijn wordt op 23 februari 2018 geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. Het Verbond levert een bijdrage aan een zorgvuldige implementatie.

Cookies

{cookieText}