Advies- en distributiekosten

In 2013 is het kostprijsmodel voor advies- en distributiekosten bij complexe producten ingevoerd. Dit model schrijft voor op welke wijze verzekeraars advies- en distributiekosten apart in rekening kunnen brengen bij consumenten. In 2019 wordt de controlefrequentie van het kostprijsmodel nader bezien door de wetgever.