Rechtstreeks contact

De Wft verplicht verzekeraars om belangrijke informatie rechtstreeks aan de klant te sturen. Het Verbond vindt dat verzekeraars contact met hun polishouders mogen hebben, waarbij verzekeraars de mogelijkheid hebben om hierover afspraken te maken met adviseurs. Er kan ook een civiele afspraak tussen verzekeraar, adviseur en klant worden gemaakt. Zo kan een klant aan de verzekeraar aangeven dat hij liever niet rechtstreeks benaderd wordt en zijn adviseur machtigt om het contact namens hem te doen. De wens van de klant moet daarbij centraal staan en er mag geen sprake zijn van marktafscherming.