Ketenverantwoordelijkheid

Door de invoering van het provisieverbod is de keten en de relatie tussen verzekeraars en adviseurs veranderd. Het Verbond heeft daarom eind 2013 het initiatief genomen om het thema ketenverantwoordelijkheid te bespreken met de AFM. Uit de correspondentie blijkt onder andere dat verzekeraars vrij zijn om te bepalen met wie zij zaken doen. Deze vrijemarktwerking sluit aan op onze visie op distributie, net zoals de opvatting van de AFM dat verzekeraars niet verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van individueel advies van een adviseur of bemiddelaar.