Onafhankelijkheid

Op dit moment kan en mag iedere adviseur zich onafhankelijk noemen, mits hij klanten daarmee niet vals voorlicht. Het is voor klanten belangrijk om te weten wat de positie is van hun adviseur ten opzicht van de verzekeraar. Staat hij volledig aan de kant van de klant of is hij op een of andere manier verbonden aan de verzekeraar? Het Verbond van Verzekeraars heeft eerder gepleit voor een wettelijk beschermlabel, maar de wetgever heeft hier niet voor gekozen. Het Verbond zal de ontwikkelingen blijven monitoren en als daar aanleiding voor is dit thema weer agenderen.