Portefeuillerecht

Het portefeuillerecht biedt adviseurs onder andere het recht op premie-incasso, maar met de invoering van het provisieverbod past dit niet meer in de moderne opvatting van de rollen van adviseurs en verzekeraars en een distributiestelsel met vrijemarktwerking. Naar aanleiding van de evaluatie van het provisieverbod pleit het Verbond voor een modernisering van het portefeuillerecht.