Recht op premie-incasso bij complexe en impactvolle producten

Het Verbond wil graag dat het recht op premie-incasso bij complexe en impactvolle producten geschrapt wordt. Het 'recht' van de adviseur om de premie te incasseren die door de klant aan de verzekeraar is verschuldigd, past niet meer in de moderne opvatting van de rollen van adviseurs en verzekeraars en een distributiestelsel met vrijemarktwerking.