Embed-link eenvoudige video 'wat is een schadeverzekering'

Wil je de video van Steffie opnemen in je eigen communicatiemiddelen? Kopieer dan deze code en plak deze in de html van je website. 

<iframe src="https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fverzekeringen.steffie.nl%2Fnl%2Fmodules%2Fverzekeringen%2F%23!%2F3%2Fstap-01.html&amp;data=05%7C01%7Cp.swienink%40verzekeraars.nl%7Cc500c769d1f2423c2bc708da2e906167%7C854900dfb3e941f4a4de2cfb7c90c50e%7C1%7C0%7C637873494898160650%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=5DMJ08E806vGfD47doY8dRxGe1aErzulHymHlTYMQsQ%3D&amp;reserved=0"  style="width: calc(100% - 10px); height: 700px; border: 5px solid #326889; "></iframe>