Skip to Content

Beurspolissen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

In juli zorgden extreme regenval en overstromingen in Limburg voor veel schade. De meeste particuliere en zakelijke schades zijn gedektOp dit moment zien we echter een klein aantal bedrijven en instellingen met een beurspolis waarop schade door overstromingen van kleine rivieren en beken niet is meeverzekerd. Hoe zit dat? 

Particulieren zijn doorgaans goed verzekerd tegen schade door regenval en overstromingen van kleinere rivieren en beken, zoals de Geul en de Gulp. Ook ondernemers kunnen zich daar inmiddels goed voor verzekeren, maar (nog) niet bij élke verzekeraar. Reguliere verzekeraars betalen gedupeerde ondernemers in Limburg uit ruimhartigheid waar mogelijk ook niet-gedekte overstromingsschade door kleine rivieren en beken. Bij een beurspolis zit dat anders. 

Wat is een beurspolis? 

Op de (groot)zakelijke verzekeringsmarkt worden meestal zeer complexe of financieel omvangrijke risico’s verzekerd. Zo omvangrijk dat de risico’s te groot zijn om door één partij te worden gedragen. Daarom is er op deze markt sprake van meerderevaak internationale partijen, de zogeheten ‘risicodragers. Iedere partij tekent voor een bepaald percentage in op een polis en draagt bij schade ook met dat percentage bij aan de schadevergoeding.  

Hoe komt een beurspolis tot stand? 

Een beurspolis wordt door een bedrijf of instelling, eventueel in samenspraak met de eigen financieel adviseur, afgesloten via een verzekeringsmakelaar. De makelaar stelt, op basis van een risicoafweging, de voorwaarden op. Uitgangspunt daarbij zijn de zogenaamde VNAB-modelvoorwaarden, die voor de klant op maat worden aangepast. Vervolgens zoekt deze op de (inter-)nationale markt dekking bij meerdere partijen. Risicodragers van over de hele wereld kunnen intekenen op een percentage. De meeste verzekeraars en verzekeringsmakelaars actief op deze beurs zijn lid van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB). 

Waarom wordt overstroming niet gedekt op een standaard beurspolis? 

Overstromingen van kleine rivieren en beken worden middels de eerder genoemde modelvoorwaarden standaard niet gedekt op zakelijke beurspolissen. Een bedrijf of instelling kan, in samenspraak met de eigen financieel adviseur, besluiten om overstroming en neerslag extra mee te verzekeren. Het is aan de organisatie en zijn financieel adviseur om daarin een passende afweging te maken. Verzekeraars op hun beurt besluiten of ze de aldus aangeboden risico's onder die specifieke voorwaarden accepteren.

In Valkenburg zijn er enkele bedrijven en instellingen die zich via een financieel adviseur middels een beurspolis verzekerd hebben, zonder een extra dekking voor het neerslag- en overstromingsrisico. Dit zorgt voor schrijnende situaties en treft niet alleen gedupeerde ondernemers, maar ook de lokale gemeenschap die van hen afhankelijk is. 

Waarom is er geen sprake van ruimhartigheid bij een beurspolis? 

Op een beurspolis ruimhartigheid of coulance betrachten is lastig zo niet onmogelijk, omdat er sprake is van meerdere, vaak internationale, partijen, met elk eigen beleid en afwegingen. Daardoor kan er minder makkelijk/niet van de specifiek overeengekomen beursvoorwaarden worden afgeweken. 

Het Verbond heeft (vanwege mededinging) geen invloed op polisvoorwaarden en kan geen uitspraken doen over individuele juridisch bindende contracten. Bij geschillen gelden contractueel vastgelegde klachtenprocedures en kan men eventueel naar de rechter stappen.    

Overstromingsrisico afdekken als ondernemer 

Door klimaatverandering wordt de kans op extreme regenval en overstromingen in de regio Limburg deze eeuw wel vijf tot tien keer zo groot ten opzichte van de huidige situatie. Ook in andere regio's is er steeds meer kans op extreem weer, met als gevolg overstromingen en droogte. Daarom ontwikkelt de verzekeringsmarkt zich sterk en zijn er steeds meer aanbieders die overstromingen van kleine rivieren en beken verzekeren.   

Het is met name voor ondernemers belangrijk hierin een bewuste keuze te maken, bijgestaan door hun financieel adviseurs en verzekeringsmakelaars. Om de bewustwording onder ondernemers te vergroten, heeft het Verbond in 2018 de toolkit ‘MKB Klimaatproof' ontwikkeld. Naast de in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontwikkelde infographics, bevat de toolkit ook preventietips en uitleg voor ondernemers om verzekeringsproducten makkelijk met elkaar te kunnen vergelijken.  

Samenwerking ter verbetering verzekerbaarheid

In Valkenburg heeft het Verbond van Verzekeraars ondernemers gesproken en gezien die dachten dekking te hebben, maar niet of niet afdoende verzekerd bleken te zijn. Ook zag het Verbond ondernemers waarbij de vraag is waarom ze op de beurs waren verzekerd in plaats van via een reguliere verzekeraar. Het antwoord is dat er door reguliere verzekeraars soms aanvullende (preventieve) eisen werden gesteld en dat de klant dat liever niet wilde. Dat is jammer, maar de vraag rijst daarmee ook of een ondernemer het risico van overstromingen voldoende ziet. Samen met de VNAB (Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs) voert het Verbond nu enkele studies uit naar de verzekerbaarheid van secundaire waterkeringen. Samen investeren houdt ook in dat we misschien samen een aanloop kunnen nemen naar meer verzekerbaarheid van wateroverlast.

Laatst gewijzigd op: 18-11-2021