Skip to Content

Duurzaamheid

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.
Verenigingsdag 2022 0516

Verenigingsdag 2023

  • 29-6-2023
  • Event
  • Verzekeringsthema's

Duurzame toekomst

Thema van het Jongeren Innovatie Programma (JIP) in 2022: duurzame, innovatieve ideeën uitwerken voor de verzekeringssector. Bekijk de ontwikkelde ideeën

.

In een duurzame wereld zijn mens, milieu en economie (people, planet, profit) met elkaar in evenwicht. Grote onderwerpen op het gebied van duurzaamheid zijn voor verzekeraars op dit moment verantwoord beleggingsbeleid, het terugdringen van CO2-uitstoot en een veilige energietransitie. 

Verantwoord beleggingsbeleid

De leden van het Verbond vertegenwoordigen een belegd vermogen van ruim 400 miljard Euro. Via het IMVO-convenant werkt de verzekeringssector aan het verder verbeteren van het volledige verantwoorde beleggingsbeleid. Dat biedt uitdagingen, zoals het stimuleren van bedrijven om CO2 verminderen, het verkrijgen van data over de CO2-uitstoot, actief aandeelhouderschap en uitsluitingsbeleid en het bepalen van eigen reductiedoelstellingen. Daarbij probeert elke verzekeraar zijn steentje bij te dragen, waarbij van grote beleggers uiteraard meer wordt verwacht.

Terugdringen CO2-uitstoot

Het is een enorme opgave om de schadelijke CO2-uitstoot terug te dringen conform het Parijsakkoord. De Nederlandse verzekeringssector draagt hieraan bij, onder andere via het commitment aan het Klimaatakkoord. De meeste instellingen hebben de CO2-footprint van hun beleggingen in kaart gebracht. In 2022 startten verzekeraars concrete actieplannen om de CO2-impact van hun beleggingen te verminderen om daarmee het Nederlandse klimaatakkoord aan te jagen. 

Veilige energietransitie

De overstap naar duurzame, onuitputtelijke energiebronnen helpt de CO2-uitstoot en klimaatverandering tegengaan. In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken dat het aandeel hernieuwbare elektriciteit in 2030 zeventig procent moet zijn. De Nederlandse overheid zet dus vol in op het gebruik van duurzame energievormen, van zonnepanelen tot waterstof. Huiseigenaren, bedrijven en overheden worden via wet- en regelgeving en stimuleringsmaatregelen aangespoord om over te gaan op duurzame energie. Elke particulier en ondernemer krijgt ermee te maken, verzekeraars daardoor ook. Behalve duurzaamheid, levert deze snelle transitie ook risico's op. Het Verbond maakt zich daarom hard voor een veilige energietransitie.

Laatst gewijzigd op: 18-4-2023