Skip to Content

Overstroming

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Door klimaatverandering valt meer regen en stijgt de zeespiegel. Nederland is goed voorbereid op overstromingen. Rivierbeddingen zijn verbreed, de dijken en de kust worden voortdurend versterkt. Hiermee investeren we op het voorkomen van overstromingen.

Nederlanders zijn doorgaans goed gedekt tegen schade door extreem weer, via een afgesloten inboedel-, opstal- en autoverzekering. Vrijwel alle verzekeraars dekken de schade aan woningen en door de extreme regenval overlopende beken en sinds kort ook het bezwijken van secundaire keringen ('lokale overstromingen').

Adviesrapport lokale overstromingen 2018

Het Verbond van Verzekeraars heeft in 2018 een adviesrapport uitgebracht. Daarin adviseert het de verzekeraars om in de opstal- en inboedelpolis ook dekking te bieden tegen lokale overstromingen. Het kan per verzekeraar verschillen of – en hoe – ze dit advies opvolgen. Wij werken de informatie op deze website bij aan de hand van marktontwikkelingen rond dit advies. Meer informatie over ontwikkelingen is hier te vinden. 

Door de lage ligging van grote delen van Nederland blijven overstromingen mogelijk. Bijvoorbeeld na het overlopen of breken van dijken door extreme neerslag, of door een grote hoeveelheid smelt-of regenwater uit het buitenland. Er kan ook water binnenstromen vanuit zee. 

Mocht er onverhoopt een overstroming plaatsvinden, dan kan de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) van toepassing worden verklaard. In dat geval kunnen onder andere particulieren en bedrijven in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de overheid in de geleden schade en de gemaakte kosten als gevolg van een ramp.

Echter, op grond van de Wts wordt nooit een volledige schadevergoeding toegekend. Er zijn ook voorwaarden aan verbonden zoals: er is sprake van een ramp als bedoeld in artikel 1 van de Wet veiligheidsregio’s, en: de schade is onverzekerbaar, onvermijdbaar en niet-verhaalbaar.

Particulier

Woning

Verzekerd op inboedel- en/of opstalverzekeringen:

 • Schade door lokale neerslag. Zie tegel Regen.

Meestal verzekerd op inboedel- en/of opstalverzekeringen:

 • Het overlopen of begeven van (een dijk langs) een kanaal, beekje of kleine rivier.

Niet verzekerd:

 • Woningen in buitendijkse gebieden.
 • Schade door water dat afkomstig is van de zee, een rivier of een binnenwater, doordat een primaire waterkering is overgelopen of heeft gefaald. Klik hier voor een kaart met Primaire Waterkeringen. (Er is één aanbieder bekend die dit risico voor specifieke, zeer vermogende klanten wel verzekert.)

Auto

Verzekerd, mits er sprake is van een casco- of allriskverzekering:

 • Schade aan de auto.
 • Geen invloed op bonus/malus regeling.

Zakelijk

Gebouwen en inventaris

Verzekerd:

 • Schade door lokale neerslag. Zie tegel Regen.

Vaak verzekerd:

 • Het overlopen of begeven van (een dijk langs) een kanaal, beekje of kleine rivier. 

Meestal niet verzekerd (er zijn echter maatwerkoplossingen voor grote bedrijven en instellingen):

 Niet verzekerbaar:

 • Schade aan gewassen en dergelijke: er zijn hier geen verzekeringen voor bekend.

Bedrijfsauto

Verzekerd, mits er sprake is van een casco- of allriskverzekering:

 • Schade aan voertuigen.
 • Geen invloed op bonus/malus regeling.

De informatie op deze website gaat uit van de veelal standaard geldende uitgebreide voorwaarden. Het kan zijn dat u en uw verzekeraar hiervan zijn afgeweken.

Dit product is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Let op voorwaarden