Skip to Content

Overstroming en droogte

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.
Verenigingsdag 2022 0516

Verenigingsdag 2023

  • 29-6-2023
  • Event
  • Verzekeringsthema's

Verzekeraars maken zich ernstige zorgen over klimaatschade door een stijgende zeespiegel, toename van droogte en meer extreme buien. Dit leidt tot meer overstromingen of juist lange periodes van droogte. Beide weersextremen leiden tot particuliere en zakelijke schade aan woningen, bedrijfspanden en auto's. Maar ook tot schade aan gewassen, schade door bedrijfsonderbreking en schade aan overheidseigendommen, die in de regel niet verzekerd zijn.

Op deze pagina leggen wij uit wat onze standpunten en acties zijn om schade door wateroverlast en droogte te voorkomen en wat verzekeraars doen als er nu of in de toekomst toch schade ontstaat.

Overstroming: wat is verzekerd?

In het adviesrapport Overstromingen (2018) adviseert het Verbond haar leden om in de opstal- en inboedelpolis ook dekking te bieden voor lokale overstromingen. Het verschilt per verzekeraar of - en hoe - ze dit advies hebben vertaald naar de eigen voorwaarden.

Het Verbond heeft in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een aantal algemene infographics gemaakt waarin staat hoe weersschades zijn verzekerd, waaronder regen en overstroming.

Lees hieronder hoe je verzekerd ben in specifieke situaties die wateroverlast geven:

Schade door directe neerslag

Vrijwel alle verzekeraars dekken de schade aan woningen en bedrijfspanden door de extreme regenval. Ook schade door bijvoorbeeld het uitvallen van voorzieningen, zoals de elektriciteit, valt over het algemeen onder de polisvoorwaarden.

Overlopende beken

Voor schade door overlopende riviertjes zoals bijvoorbeeld de Geul en de Gulp, zijn vrijwel alle particulieren standaard verzekerd. Veel verzekeraars volgen een ruime uitleg van de neerslagclausule. Kijk altijd naar je polisvoorwaarden om te zien wat precies is gedekt en of je een eigen risico hebt.

Bij zakelijke schade ligt het anders. Verzekeren voor ondernemers is maatwerk meestal met behulp van een financieel adviseur. Zo zijn bij beurspolissen veel (internationale) partijen betrokken onder begeleiding van een verzekeringsmakelaar. Daarom verschilt de dekking per verzekeringscontract en situatie van de ondernemer. Wij adviseren ondernemers dan ook om contact op te nemen met de eigen adviseur/verzekeringsmakelaar.

Grote rivieren en de zee

De situatie is anders bij overstromingen van de Maas, de zee en andere grote rivieren. Gelukkig hebben we in ons land zeer goede dijken, die zich in Limburg bewezen hebben. Maar áls het mis gaat, kan de schade zo groot zijn dat verzekeraars het risico niet kunnen dragen. Bovendien is er onvoldoende vraag naar een verzekering voor grotere rivieren en de zee. Dit komt door een laag risicobewustzijn van mensen, en omdat niet iedereen hetzelfde risico op overstroming loopt. Maar ook door het bestaan van de ‘gratis’ overheidscompensatie via de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts).

Naar schatting is 99% van de huishoudens en bedrijven niet verzekerd voor overstroming van de zee en grote rivieren. Terwijl verzekeringen juist bijdragen aan een sneller herstel en minder vervolgschade. Deze situatie wil het Verbond al jaren oplossen. Onlangs heeft het Verbond een position paper uitgebracht over mogelijke structurele oplossingsrichtingen, daarover zijn we nu in gesprek met de overheid en andere relevante organisaties.

Beurspolissen

De meeste particuliere en zakelijke schades zijn gedekt. Een een klein aantal bedrijven en instellingen heeft zich verzekerd via een zogeheten 'beurspolis'. Met de aanvullende modelclausule van de VNAB” wordt de beurspolis uitgebreid met overstroming van zogeheten secundaire waterkeringen: kleine rivieren en beken, het lokale overstromingsrisico. Daarmee zetten wij weer een belangrijke stap in het verder verzekeren van overstromingsrisico’s in Nederland. We leggen je op deze pagina uit hoe een beurspolis werkt.

Maatregelen na waterschade

Na wateroverlast moet het water weggepompt worden en de rommel opgeruimd. Bij opruimen, schoonmaken en drogen na waterschade komt veel kijken. Wij waarschuwen jullie graag voor de volgende gevaarlijke situaties:

Bescherming – Loop niet zomaar door het water als de elektriciteit nog niet is uitgeschakeld of het water mogelijk zwaar verontreinigd is. Zorg voor bedekking van de huid.

Droogproces - Het droogproces is een langdurig proces. Geforceerd en versneld drogen kan leiden tot meer schade aan de woning dan een geleidelijk en natuurlijk droogproces.

Droogtijd – Verwijder natte tapijten en vloerbedekking, dit bevordert de droogtijd van het pand en de inboedel.

Ventilatie – Zet ramen en deuren open, zodat de ruimte zo veel mogelijk wordt gelucht.

Tegendruk - Houd bij het leegpompen van ruimtes zoals kelders, souterrains en woonkamers rekening met tegendruk van water in naastgelegen ruimtes. Laat het water gelijkmatig dalen om ongelijke druk op muren te voorkomen.

Meterkast - Staat of stond er water in de meterkast? Laat deze dan eerst checken door een elektricien.

Elektra – Water en elektriciteit is een gevaarlijke combinatie. Test elektrische apparatuur dan ook niet of het wel of niet werkt. Laat dit beoordelen door een specialist. Zo voorkom je het risico op kortsluiting en brand.

Voertuigen - Heb je een voertuig die langere tijd in het water heeft gestaan? Start deze dan niet direct.

Lees ook de folder ‘Eerste hulp voor particulieren’ van Stichting Salvage. Hierin vind je informatie over hoe Salvage gedupeerden helpt én wat je zelf kan doen na schade.

Watersnood Limburg

Schade Limburg 211 miljoen euro

De totale verzekerde schade door het noodweer  in Limburg en Noord-Brabantin de zomer van 2021 bedroeg 211 miljoen euro, waarvan het merendeel in Zuid-Limburg zo blijkt uit het financieel jaarverslag van de verzekeringsbranche.

In totaal hebben verzekeraars in 2021 circa 25.000 schademeldingen ontvangen als gevolg van de wateroverlast in juli, waarvan het grootste deel (10.000 claims) in Zuid-Limburg. Het merendeel van de claims betreft particuliere schade aan woningen en voertuigen. Bij een kleiner deel gaat het om zakelijke schade aan bedrijfsgebouwen en voertuigen. Naast materiele schade is er ook schade aan gewassen en door bedrijfsonderbreking. Ten slotte is er veel schade aan overheidseigendommen, die zijn in de regel niet verzekerd.

Complexiteit waterschades

Verzekeraars hebben alles op alles gezet om de verzekerde schades snel af te handelen, maar liepen aan tegen complexe waterschades waarvan de droogtijd maanden in beslag nam. Heel vervelend voor gedupeerden die graag zo snel mogelijk weer terug naar huis willen of een doorstart maken met hun bedrijf. Dat kost in sommige gevallen veel tijd.

Hoe kwam de schadeafwikkeling op gang?

In Limburg was het vanaf 15 juli een komen en gaan van hulpdiensten. De gemeente, de brandweer, defensie en omwonenden schoten te hulp. Ook verzekeraars kwamen in actie door de inzet van Salvagecoördinatoren, schadebehandelaars, schade-experts en reinigingsspecialisten. Hoe kwam de schadeafwikkeling op gang en hoe werken deze professionals samen om klanten in nood bij te staan? Het Verbond ging hierover in gesprek met Stichting Salvage, a.s.r. en Polygon Nederland.

Lees het hele artikel 'Wateroverlast Limburg: zo kwam de schadeafwikkeling op gang'

Schade door droogte

Funderingsschade

Het lage grondwaterpeil, deels door klimaatverandering, bedreigt in grote delen van Nederland de funderingen van circa 1 miljoen woningen en andere panden. Hierdoor ontstaat schade aan houten en ondiepe funderingen. Maar ook aan muren en kozijnen door verzakking van funderingen. Dat blijkt uit onderzoek van Deltares. Voor een huiseigenaar levert dit een onverzekerde schadepost op voor reparatie, die soms oploopt tot in de tonnen schade.

Bodemdaling

Wat betreft bodemdaling is het risico dusdanig zeker én groot dat verzekeren geen oplossing is: het is een miljardenrisico voor huizenbezitters en hun hypotheekverstrekkers. Naast klimaatverandering, spelen ook grondwaterpeilbeheer en funderingstypen een rol. Daarom is nationale regie nodig, daarvoor pleiten verzekeraars samen met een brede coalitie.

Natuurbranden

Door klimaatverandering zullen natuurbranden niet alleen vaker voorkomen in ons land, maar ook meer impact hebben. Het wordt warmer en droger in Nederland. Dat blijkt uit diverse Klimaatscenario’s van het KNMI. Het weer wordt in algemene zin extremer. De gevolgen daarvan zijn te zien in onze Klimaatschademonitor, waarin we de verzekerde schade door extreem weer bijhouden. We weten nu ook dat het natuurbrandrisico toeneemt.  Het beheersbaar houden van dit soort risico’s moet in samenwerking tussen verzekeraars, overheid en de wetenschap gebeuren.

Catelijne Stoof, internationaal bekend om haar expertise over natuurbranden, benadrukte eerder tijdens een webinar van het Verbond dat een geïntegreerde aanpak nodig is. Wij steunen de aanbeveling om natuurbrandrisico mee te nemen in beslissingen over de inrichting van Nederland.

Laatst gewijzigd op: 4-4-2023