Verzekeren na kanker

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Per 1 januari 2021 is er een regeling voor ex-kankerpatiënten die een overlijdensrisicoverzekering of een uitvaartverzekering willen afsluiten. De regeling is getroffen door minister van Financiën in nauw overleg met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en het Verbond van Verzekeraars. Ex-kankerpatiënten hoeven bij het aanvragen van zo’n verzekering in een aantal gevallen niet meer te melden dat ze kanker hebben gehadHier lees je wat de regeling inhoudt. Ook ontwikkelen NFK en het Verbond een handige beslisboom die aanvragers bij een aanvraag kunt gebruiken om te bepalen of zij onder de nieuwe regeling vallen. Deze is naar verwachting in februari 2021 gereed. 

 • Heb je in het verleden kanker gehad en wil je een overlijdensrisicoverzekering of uitvaartverzekering afsluiten? Kijk dan in de gezondheidsverklaring van de verzekeraar of je jouw verleden met kanker moet vermelden. Daarnaast kun je binnenkort onze beslisboom gebruiken. 
 • Ben je verzekeringsadviseur? Lees je goed in de regeling in op deze pagina en/of de brochure voor adviseurs.

De regeling in het kort 

 1. De regeling geldt voor
  • overlijdensrisicoverzekeringen waarvan de looptijd stopt voordat de verzekerde 71 jaar wordt, en waarvan het verzekerde bedrag onder de wettelijke vragengrens ligt;
  • uitvaartverzekeringen die ingaan voordat de verzekerde 61 jaar wordt.
 2. De regeling betreft overlijdensrisicoverzekeringen en uitvaartverzekeringen. 
 3. Verzekeraars mogen bij de medische acceptatie voor het afsluiten van deze verzekeringen niet meer vragen naar een kankerverleden, als de kandidaat-verzekerde tien jaar of langer geleden ‘genezen’ is. 
 4. Deze termijn is vijf jaar als de kandidaat-verzekerde 20 jaar of jonger was toen de diagnose was gesteld. 
 5. De termijn gaat lopen op het moment dat volledige remissie is bereikt. Er mag daarna geen sprake zijn van terugkeer van de kanker.  
 6. Bestaande klachten, ziekten of aandoeningen moeten gemeld worden, ook als die het gevolg zijn van de kanker; 
 7. Voor een aantal specifieke vormen van kanker gelden kortere termijnen. Deze staan in de gezondheidsverklaring. 
 8. De regeling geldt per 1 januari 2021. Vanaf dat moment mogen verzekeraars dus niet meer vragen naar gevallen onder de regeling.  
 9. Het staat verzekeraars vrij om op onderdelen ten gunste van de kandidaat-verzekerde verder te gaan dan deze regeling, bijvoorbeeld wat betreft de vragengrens of de leeftijdsgrenzen. 

Schone lei-regeling: uitgebreide info

Met ingang van 1 januari 2021 geldt een nieuwe regeling voor ex-kankerpatiënten die een overlijdensrisicoverzekering of een uitvaartverzekering willen afsluiten. In de volksmond wordt deze regeling ook wel de schone lei-regeling genoemd. De regeling houdt in dat ex-kankerpatiënten tien jaar na het afronden van de behandeling en het bereiken van volledige remissie (de behandelend arts heeft de aanwezigheid van kanker niet meer kunnen vaststellenbij het invullen van de gezondheidsverklaring niet meer hoeven te melden dat zij kanker hebben gehadDe regeling geldt voor een overlijdensrisicoverzekering onder de vragengrens of een uitvaartverzekering.  

Als je jonger dan 21 jaar was toen de diagnose kanker werd gesteld, hoef je al na vijf jaar kankervrij*) zijn niet meer te melden dat je kanker hebt gehad. Voor sommige kankersoorten geldt een kortere termijn dan tien jaar. Klachten, ziekten of aandoeningen als gevolg van de kanker of van de behandeling van de kanker, moeten wel gemeld worden. 

*) Met kankervrij bedoelen we op deze website het moment waarop ‘volledige remissie’ werd bereikt, dat wil zeggen dat de arts die je behandelde vaststelde dat de kanker niet meer is gevonden. 

Binnenkort kun je ook via een tool bepalen welke regel op jou van toepassing is:  

 • De algemene regel: 10 jaar kankervrij 
 • Als je de diagnose kanker voor je 21ste kreeg: 5 jaar kankervrij 
 • Een kortere termijn op basis van de termijnentabel die hieronder staat

Let op: de regeling geldt alleen voor overlijdensrisicoverzekeringen waarvan de looptijd stopt voordat de verzekerde 71 jaar wordt en voor uitvaartverzekeringen die ingaan voordat de verzekerde 61 jaar wordt.  

Vragengrens 

De regeling geldt alleen voor verzekeringen onder de vragengrens. Onder de vragengrens mogen ook geen vragen gesteld worden over erfelijke aanleg. Het bedrag van de vragengrens wordt eens in de drie jaar aangepast. De actuele vragengrens lees je hier. Let op: als je binnen een periode van drie jaar meerdere verzekeringen afsluit, gaat het om het totaal verzekerde bedrag per verzekerde van die levensverzekeringen. 

Als je een verzekering sluit boven de vragengrens, mogen verzekeraars altijd vragen stellen over kanker. Daarom moet je, als je kanker hebt (gehad), dit voor een verzekering boven de vragengrens altijd op de gezondheidsverklaring vermelden.  

Als je klachten, ziekten of aandoeningen als gevolg van de kanker of van de behandeling tegen kanker hebt, bijvoorbeeld hartklachten na chemotherapie, moet je deze klachten altijd melden op de gezondheidsverklaring. 

Om te bepalen of je op de gezondheidsverklaring moet melden of je kanker hebt gehad, kun je binnenkort gebruik maken van een tool. Bij twijfel kun je overleggen met jouw huisarts of je behandelend medisch specialist. Zij hebben immers alle medische informatie die nodig is. 

Lees hier meer over de vragengrens.  

Termijnentabel 

In de termijnentabel staan de kankersoorten waarvoor een kortere termijn geldt. Deze tabel kun je hier inzien. Voor de kankersoorten die niet in de tabel staan, blijft de termijn van tien jaar gelden. Als je jonger dan 21 was bij de laatste diagnose geldt er een termijn van vijf jaar, tenzij de tabel een kortere termijn aangeeft. 

Het is belangrijk om te weten per wanneer je kankervrij werd. Dit staat in je patiëntendossier. Je huisarts of behandelend medisch specialist kan je helpen om dit terug te vinden in je dossier. 

Hoe is de lijst van kortere termijnen tot stand gekomen?  

NFK en het Verbond van Verzekeraars hebben, samen met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), gekeken welke kankersoorten kortere termijnen dan tien jaar kunnen hebben. Daarbij is gekeken naar het risico op overlijden. Hiervoor zijn de gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie gebruikt, evenals de richtlijnen van herverzekeraars. De realiteit is op dit moment dat er bij veel soorten kanker ook na tien jaar nog sprake kan zijn van een hoger dan gemiddeld risico op overlijden, waarmee voor die kankersoorten kortere termijnen niet mogelijk zijn. Op basis van veranderingen in sterfterisico’s zijn in de toekomst ook voor andere kankerdiagnoses hopelijk kortere termijnen mogelijk. 

Veelgestelde vragen over de schone lei-regeling voor ex-kankerpatiënten

In bepaalde gevallen hoeven ex-kankerpatiënten die een overlijdensrisicoverzekering (ORV) of een uitvaartverzekering willen afsluiten na verloop van tijd bij zo’n aanvraag niet meer te melden dat hij kanker heeft gehad. In de volksmond wordt deze regeling ook wel schone lei-regeling genoemd. 

Belangrijk

De regels die bepalen of je moet melden dat je kanker had, zijn best ingewikkeld. Daarom staat hieronder een lijst met vragen en antwoorden. De veelgestelde vragen geven je een beeld van hoe de regels werken. Je kunt er echter geen rechten aan ontlenen. Hoe de regels in jouw situatie concreet uitpakken, wordt immers door heel veel factoren bepaald. Je bent dan ook altijd zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie over je gezondheid. Overleg daarom met je verzekeringsadviseur over de verzekering en overleg met je huisarts of medisch specialist als je twijfelt of te weinig informatie hebt om je gezondheidsverklaring in te vullen.

Per wanneer kan ik gebruikmaken van de regeling?
Wat als ik een verzekering wil afsluiten boven de vragengrens? (1)
Hoe weet ik of ik onder de regeling val?

In samenwerking met