Cookiebepaling uit de Telecommunicatiewet

Sinds 5 juni 2012 bevat de Telecommunicatiewet (Tw) een zogeheten Cookiebepaling (artikel 11.7a). Kort gezegd houdt die in dat organisaties websitebezoekers duidelijk en volledig moeten informeren over hoe ze omgaan met cookies. Daarnaast moeten ze voor het plaatsen van bepaalde cookies toestemming vragen aan hun websitebezoekers.