Wet basisregistratie

Pensioen- en zorgverzekeraars die producten aanbieden die onder de Pensioenwet of Zorgverzekeringswet vallen, krijgen gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) om hun wettelijke taken uit te voeren. Voor de overige verzekeraars geldt dat niet; wel kunnen zij een gemeente aanschrijven met het verzoek om naam-, adres- en woonplaatsgegevens te krijgen als zij zelf niet over de juiste gegevens beschikken. Denk bijvoorbeeld aan een klant die is vergeten een verhuizing door te geven.