Besluiten beleidskernteam

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Op 13 maart heeft het Verbondsbestuur het Protocol Grootschalige Calamiteiten geactiveerd. Als onderdeel van dat protocol is een Beleidskernteam opgericht. Dit team is gemandateerd om indien nodig een besluit te nemen of een advies te geven over toepassing van relevante clausules en/of verzekeringsdekking. 

Sinds het protocol in werking is getreden is het noodzakelijk gebleken om enkele voor leden van het Verbond bindende besluiten via het Protocol te nemen. Deze besluiten zijn na afstemming in de vereniging genomen door het zogenoemde Beleidskernteam. 

De besluiten staan geclusterd per thema op deze pagina, alleen toegankelijk voor leden. Openbare informatie over deze initiatieven staat op deze pagina.

Samenstelling beleidskernteam

  • Voorzitter van het Verbondsbestuur
  • Vicevoorzitter/penningmeester van het Verbondsbestuur
  • De voorzitters van de sectorbesturen Inkomen, Leven en Schade
  • Directie van het Verbond