Coronavirus

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Verzekeraars ontvangen nog steeds vragen van klanten, media en andere partijen over het coronavirus. De belangrijkste vragen hierover zetten wij op een rij. Staat jouw corona-gerelateerde verzekeringsvraag er niet bij?

Wil je steeds op de hoogte blijven van het laatste nieuws in de verzekeringssector? Abonneer je dan op een van onze nieuwsbrieven.

Laatste update: 28 juli 2021 

Reizen/Vakantie

Officiële reisadviezen

Een groep reisorganisaties heeft zelf reisadviezen gemaakt. Met welke reisadviezen houden reisverzekeraars rekening?

Alleen de officiële reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn leidend voor reisverzekeraars. 

Vaccinaties en corona QR-code

Ik heb extra reis- en verblijfkosten, doordat ik langer in het buitenland moet blijven door een quarantaineverplichting. Ben ik hiervoor verzekerd via mijn reisverzekering?

Reisverzekeraars gaan hier verschillend mee om. Er zijn reisverzekeraars die een langer verblijf door een onverwachte quarantaineverplichting vergoeden. Bekijk de veel gestelde vragen van je reisverzekeraar of laat je informeren door je eigen verzekeraar.

Door het ontstaan van nieuwe virusvarianten moet ik langer in het buitenland blijven. Ben ik hiervoor verzekerd?

Reisverzekeraars gaan hier verschillend mee om. Bekijk de veel gestelde vragen van je reisverzekeraar of laat je informeren door je eigen verzekeraar. 

Het land waar ik naartoe ga stelt nieuwe regels op met betrekking tot vaccinatie. Daardoor kan ik mijn reis niet maken. Krijg ik geld terug van mijn annuleringsverzekering?

In de meeste gevallen zijn maatregelen die landen opstellen niet gedekt door de annuleringsverzekering. Bekijk de veel gestelde vragen of neem contact op met je eigen reisverzekeraar.

Wat betekent het reisadvies van een land voor je reisverzekering?

Het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken is leidend voor reisverzekeraars. Wanneer het reisadvies groen of geel is, dan ben je ook verzekerd voor corona-gerelateerde schades. Als het reisadvies oranje of rood is, dan ben je meestal niet verzekerd voor corona-gerelateerde schades (als de kleurcode rood of oranje te maken heeft met bijvoorbeeld een natuurramp of oorlog, dan staat dit los van corona). Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt een afweging van het risico in ieder land door middel van de kleurcoderingen in de reisadviezen. Lees hier hoe een reisadvies tot stand komt. Bekijk de veel gestelde vragen van je reisverzekeraar of neem contact op om na te gaan of je verzekerd bent voor corona-gerelateerde schades in gebieden met een oranje of rode reisadvies.

Ik ben gevaccineerd. Ben ik dan in alle landen, ongeacht de kleur van het reisadvies, verzekerd?

Dat hangt af van het reisadvies. Wanneer het reisadvies groen of geel is, dan ben je verzekerd volgens de polisvoorwaarden. Wanneer het reisadvies oranje of rood is, dan gelden er meestal beperkingen op de dekking voor (corona-gerelateerde) schades.

Ik heb een corona QR-code of Digital COVID Certificate (DCC). Ben ik verzekerd als ik afreis naar een gebied met een oranje of rood reisadvies?

De corona QR-code heeft geen invloed op je dekking. Wanneer het reisadvies groen of geel is, dan ben je verzekerd volgens de 'normale' polisvoorwaarden. Wanneer het reisadvies oranje of rood is, dan gelden er soms beperkingen op de dekking voor corona-gerelateerde schades. Meer informatie over het Digital COVID Certificate vind je hier.

Ik krijg geen corona QR-code of Digital COVID Certificate. Is dit vergelijkbaar met het niet krijgen van een visum?

De corona QR-code of het Digital COVID Certificate is niet vergelijkbaar met een visum. Een visum geeft je toegang tot een specifiek land waar je deze voor hebt aangevraagd, een Digital COVID Certificate kan een land als aanvulling vragen om na te gaan of je niet het coronavirus bij je draagt. Voor het niet verkrijgen van een DCC gelden niet dezelfde voorwaarden als het niet verkrijgen van een visum. Neem bij vragen contact op met je verzekeringsadviseur of verzekeraar.

Waar kan ik informatie vinden over de geldende maatregelen in het land waar ik naartoe reis?

Deze informatie kun je vinden op wijsopreis.nl, van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Mocht je aanvullende vragen hebben, neem dan contact op met je reisverzekeraar. Heb je een pakketreis geboekt, neem dan contact op met je reisorganisatie.

Nederland heeft kleurcode rood

Wat voor effect heeft de kleurcode van Nederland op mijn annuleringsverzekering?

Verzekeraars gaan verschillend om met de kleurcode van Nederland. Het kan daarom voorkomen dat extra kosten door een eventuele rode kleurcode van Nederland geen verzekerde gebeurtenis is. Het advies is om je goed te laten informeren door je verzekeraar. Check hiervoor bijvoorbeeld de FAQ op de website van je eigen verzekeraar.

Ik moet in mijn vakantieland in quarantaine. Zijn de extra kosten vergoed op mijn reisverzekering?

Verzekeraars gaan hier verschillend mee om. Extra reis- en verblijfskosten voor quarantaine zijn niet altijd verzekerd. Dit kan per situatie verschillen, bijvoorbeeld wanneer je in quarantaine moet als je geen corona hebt of wanneer je wél corona hebt. Er zijn ook reisverzekeraars die het langer verblijven wél vergoeden voor onverwachte quarantaine. Ga goed voorbereid op reis en laat je vooraf goed informeren. Meestal kun je het antwoord vinden op de website van je verzekeraar onder veel gestelde vragen.

Overmacht wanneer je al op reis bent

Overmacht is bijvoorbeeld wanneer je vastzit in een vakantieland door een lockdown en niet op korte termijn terug naar huis kunt. In het geval van overmacht blijft je reisverzekering meestal geldig tot het eerste moment dat je naar huis kunt terugkeren. Verzekeraars die dit niet standaard in de voorwaarden hebben vastgelegd, bieden meestal deze ‘extra’ dekking. De dekking vervalt als je langer blijft dan de eerstvolgende terugkeermogelijkheid. Sommige verzekeraars dekken meer.

Wat voor maatregelen gelden er in andere landen?

Het land waar je naartoe reist kan wel extra maatregelen hebben getroffen, zoals quarantaine of verplichte coronatesten. Voor meer informatie, ga je naar de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Weer op vakantie

Ik heb extra reis- en verblijfkosten, doordat ik langer in het buitenland moet blijven door een quarantaineverplichting. Ben ik hiervoor verzekerd via mijn reisverzekering?

Reisverzekeraars gaan hier verschillend mee om. Er zijn reisverzekeraars die het langer verblijven vergoeden voor onverwachte quarantaine. Bekijk de veelgestelde vragen van je reisverzekeraar en laat je informeren.

Ik weet nog niet zeker of mijn reis doorgaat. Kan ik mijn reis annuleren?

Je hebt altijd het recht de reis te annuleren, maar als je zelf de reis annuleert ben je gehouden om de reissom te betalen die je op dat moment verschuldigd bent. Je krijgt dan geen geld terug en als je al een restreissom verschuldigd bent dan blijf je ook verplicht om deze te voldoen. 
De kosten blijven voor je eigen rekening. Meestal is er geen dekking op de annuleringsverzekering als je zelf annuleert, omdat je de reis liever niet meer maakt.

De reisorganisator zegt dat de reis gewoon doorgaat, maar ik zou er liever niet meer naartoe gaan. Kan ik mijn reis annuleren?

Als de reisorganisator de reis kan uitvoeren dan heeft hij aan zijn leveringsplicht voldaan. Je kunt uiteraard zelf annuleren, maar je bent dan verplicht om aan je contractuele verplichtingen te voldoen. 
De kosten blijven voor je eigen rekening. Meestal is er geen dekking op de annuleringsverzekering als je zelf annuleert, omdat je de reis liever niet meer maakt.

De reisorganisator zegt dat de reis gewoon doorgaat, maar door de corona-maatregelen gaat de reis er heel anders uitzien dan gepland. Heb ik het recht om de reis te annuleren?

Als je zelf annuleert dan verspeel je hiermee het recht de discussie te voeren over het al dan niet kunnen uitvoeren van de reis. De reisorganisatie hoeft je dan niet te compenseren. Je kunt alleen discussie voeren over een overeenkomst die nog bestaat. Als je er niet uitkomt met de reisorganisatie dan kun je je richten tot de Geschillencommissie Reis.

Houd er rekening mee dat er zal worden beoordeeld of de reisorganisatie in redelijkheid handelt gegeven de omstandigheden en dat de reisovereenkomst alleen verplichtingen met zich meebrengt ten aanzien van de geboekte onderdelen, zoals vervoer en verblijf. Dat het openbare leven er anders uitziet is geen grond om de levering van de reis ter discussie te stellen. Ook ten aanzien van aanpassingen aan je vervoer of verblijf zal worden beoordeeld of er in redelijkheid van je verwacht mag worden dat je deze aanpassingen accepteert.
De reisverzekering biedt geen dekking voor contractuele geschillen met reisorganisaties. Mogelijk biedt je gezinsrechtsbijstandverzekering wel dekking voor geschillen over de reisovereenkomst.

Ik heb alleen een verblijf geboekt. Ik weet niet of ik op de plaats van bestemming kan komen. Kan ik mijn reis annuleren?

Je hebt altijd het recht om de reis te annuleren. Als het verblijf geleverd kan worden dan is de reisorganisatie echter niet gehouden om je je geld terug te geven. 
Of je annuleringsverzekering dekking biedt is afhankelijk van de verzekeraar en de situatie. Check hiervoor de veel gestelde vragen op de website van je verzekeraar.

Ik ben op vakantie in Europa en ik wil naar huis vanwege een nieuwe corona uitbraak. Het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken is gewijzigd van geel naar oranje. Kan ik de kosten van mijn terugreis verhalen op mijn annuleringsverzekering?

Deze kosten vergoedt een annuleringsverzekering meestal niet. Ook niet als het reisadvies is gewijzigd naar oranje. Je zult er dus zelf voor moeten zorgen dat je zo snel als mogelijk naar Nederland terugkeert. Dit is ook het advies van de Nederlandse overheid. Raadpleeg de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de meest actuele informatie over het gebied waar je naartoe gaat.

Ik heb een vakantie gepland in Europa, ik ben nog niet vertrokken en het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken verandert van geel naar oranje. Ben ik dan verzekerd?

Als je nog niet vertrokken bent en het reisadvies verandert naar oranje, dan ben je soms niet verzekerd als je er toch voor kiest om op reis te gaan. Ga dit na bij je eigen reisverzekeraar. Hierbij is het woord 'onvoorzien' van belang. Wanneer je afreist naar een bestemming die als reisadvies oranje heeft, dan zijn de risico’s die je neemt niet meer onvoorzien. Het kan zijn dat er dan geen dekking is voor coronagerelateerde schades. Het verschilt per reisverzekeraar of de overige risico’s gedekt zijn. Bekijk hiervoor de veel gestelde vragen op de website van je verzekeraar. Meestal annuleren de reisorganisaties of luchtvaartmaatschappijen de reis en bieden daar een alternatief voor.

Ik ben op dit moment op vakantie in Europa en het reisadvies van mijn bestemming verandert van geel naar oranje. Ben ik dan verzekerd?

Ja, je bent verzekerd, maar de verzekeraar verwacht wel dat je het gebied zo snel mogelijk verlaat. Neem contact op met de reisorganisatie of alarmcentrale voor hulp. Als je geen actie onderneemt, dan loop je kans dat je niet meer verzekerd bent voor coronagerelateerde schades. Neem daarom altijd contact op met je reisverzekeraar als je van mening bent dat je het gebied niet op een veilige manier kan verlaten. 

Ik moet mijn auto/caravan/camper achterlaten. Worden de kosten van stalling en terughalen ook vergoed?

Nee helaas. In principe komen deze kosten voor eigen rekening en worden niet vergoed. 

Het land waar ik naartoe op vakantie ga heeft een oranje reisadvies, maar niet door een oplopend aantal besmettingen. Het land is oranje omdat het een quarantaineplicht heeft. Ben ik verzekerd via mijn reisverzekering als ik daar naartoe vertrek?

Dit is afhankelijk van de situatie en het beleid van de verzekeraar. Niet alle reisverzekeraars dekken coronagerelateerde schades in een gebied met een oranje reisadvies. Het advies is om contact op te nemen met je verzekeraar en je hierover te laten informeren.

Wat is het verschil voor reisverzekeraars tussen een negatief reisadvies door oplopende besmettingen of een negatief reisadvies door quarantaineplicht aldaar?

Wanneer je vertrekt naar een land met negatief reisadvies door oplopende besmettingen, dan zijn er soms beperkingen op de dekking. Je bent in ieder geval bij de meeste reisverzekeraars niet verzekerd op je reisverzekering voor claims die te maken hebben met corona.
Bij een negatief reisadvies door quarantaineplicht is het advies contact op te nemen met je reisverzekeraar en je door hen te laten informeren.

Coronatesten

Ik ben positief getest op het coronavirus en kan hierdoor op korte termijn niet op reis. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?

Neem contact op met je reisverzekeraar. Als je een annuleringsverzekering hebt, ben je doorgaans hiervoor verzekerd.

Ik ben op een luchthaven en ik moet een coronatest afnemen in één van de commerciële testfaciliteiten. Ben ik hiervoor verzekerd via mijn reisverzekering?

Meestal ben je niet gedekt voor preventieve kosten als een coronatest bij een commerciële testfaciliteit. De verplichting om te testen op het coronavirus is een ‘maatregel van de overheid’. Dit is geen verzekerde gebeurtenis. Deze kosten worden niet vergoed. Voor een test uitgevoerd door de GGD betaal je niets. Deze wordt betaald vanuit het Openbare Gezondheidszorg-budget van de Nederlandse overheid. Mocht je een zogenaamde non-COVID-19-verklaring nodig hebben, dan kun je niet terecht bij de GGD. Zij geven deze verklaring namelijk niet af.

Voor mijn bestemming geldt dat ik het gebied alleen mag inreizen als ik me laat testen op corona. Krijg ik de kosten voor deze test vergoed op mijn reisverzekering?

Je verplicht laten testen op het coronavirus is een ‘maatregel van een buitenlandse overheid’. Dit wordt meestal niet vergoed door de reisverzekeraar.

Ik ben in een gebied met een negatief reisadvies

Wat gebeurt er met mijn reisverzekering nu ik langer moet blijven door overmacht?

Dan blijft je reisverzekering geldig tot het eerst mogelijke moment dat je naar huis kunt terugkeren. Verzekeraars die dit niet standaard in de voorwaarden hebben geregeld, bieden deze dekking uit coulance. De dekking vervalt als je langer blijft dan de eerstvolgende terugkeermogelijkheid.  

Ik reis toch naar een gebied waarvoor een negatief reisadvies geldt. Wat betekent dit voor mijn reisverzekering?

Reis je binnenkort naar een bestemming waarvoor nu al een negatief reisadvies geldt? Dit raden wij ten zeerste af, gezien de adviezen van de overheid. Het verschilt per reisverzekeraar of je verzekerd bent op je reisverzekering voor claims die te maken hebt met corona. Eventuele hulp van de alarmcentrale kan verhinderd worden. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat lokale autoriteiten aanvullende eisen stellen die de hulpverlening bemoeilijkt, maar ook door beperkte medische capaciteit ter plaatse.

Check eerst de website van jouw reisverzekeraar en bekijk de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hier vind je de meest actuele informatie over het gebied waar je naartoe gaat. Houd ook contact met je reisorganisatie, touroperator of vervoersmaatschappij over eventuele wijzigingen in jouw reis.

Oplopende besmettingen in Nederland

Ik heb een vakantie geboekt naar een bestemming met een oranje reisadvies. Dit reisadvies is op basis van de oplopende besmettingen in Nederland afgegeven. Het oranje reisadvies komt niet door het gezondheidsrisico door oplopende besmettingen op de bestemming. Ben ik verzekerd wanneer ik toch naar deze oranje bestemming afreis?

Je bent meestal niet verzekerd voor coronagerelateerde claims, wanneer je afreist naar een gebied  met reisadvies oranje of rood. Voor medische kosten ben je via je zorgverzekering verzekerd tot het Nederlandse tarief. Bekijk de veel gestelde vragen van je verzekeraar als je naar een dergelijk gebied wilt reizen. Maak hierbij een goede afweging.

Vouchers

Ik heb een voucher ontvangen voor mijn geannuleerde reis en wil mijn voucher annuleren. Is dat mogelijk?

De voucher die je hebt ontvangen voor je geannuleerde reis vertegenwoordigt een geldbedrag. Je kunt deze voucher alleen omzetten in een reis. Normaal gesproken had je geld ontvangen, maar vanwege de omvang en impact van de corona-pandemie is nu gekozen voor vouchers. De reis waarvoor je een verzekering hebt aangeschaft bestaat niet meer. Je kunt deze reis dan ook niet meer annuleren. Pas als je met de voucher een nieuwe reis hebt geboekt, kun je je weer voor het annuleringsrisico van die specifieke reis verzekeren.
Voor alle vragen over de vouchers, verwijzen wij je naar de website van de ANVR. Hier kun je de meest gestelde vragen vinden.

Verzekeringspolis

Ik heb een doorlopende reisverzekering met werelddekking. Gezien de COVID-19 crisis weet ik vrij zeker dat ik dit jaar niet meer op vakantie ga. Heb ik recht op compensatie voor de betaalde premie of mag ik mijn verzekering opschorten?

Je doorlopende reisverzekering is ingegaan op het moment dat je hem afsloot. Je hebt al voor een bepaalde periode premie betaald, meestal is dat een jaar. Ondanks dat je de komende periode niet naar het buitenland mag reizen heb je geen recht op compensatie voor je betaalde premie, ook kun je de reisverzekering niet opschorten. Het staat je vrij deze op te zeggen. Het eerste jaar is opzeggen alleen mogelijk per contractvervaldatum. Daarna is de reisverzekering dagelijks opzegbaar, met een opzegtermijn van 1 maand. Je kunt  - na het eerste jaar - ook eenvoudig je dekking aanpassen, bijvoorbeeld van 'wereld' naar 'Europa'. 

Ik heb een kortlopende reisverzekering met werelddekking voor een reis voor de aankomende zomer gesloten. Kan ik de kortlopende reisverzekering opzeggen en premie terugkrijgen, nu ik weet dat ik dit jaar niet meer op reis ga?

Je kunt je kortlopende reisverzekering opzeggen en je premie terugvragen voor een komende reis. Indien je een kortlopende reisverzekering hebt met een annuleringsverzekering, dan ontvang je alleen premie terug voor je kortlopende reisverzekering niet voor de annuleringsverzekering. 

Zakelijke reizen

Ik heb een zakenreisverzekering. Ik wil naar een bestemming reizen waar het reisadvies oranje is. Hierbij kun je alleen als de reis noodzakelijk is naartoe reizen. Wat is noodzakelijk reizen?

De definitie van noodzakelijk reizen is lastig algemeen te bepalen. Volgens de definitie van het ministerie van Buitenlandse zaken zul je zelf een afweging moeten maken wat noodzakelijk is. Maak hierbij een goede afweging. Mocht je toch op reis gaan, dan is het advies om contact op te nemen met je reisverzekeraar om te informeren naar je specifieke situatie.

Ik heb een zakenreisverzekering. Ik wil naar een bestemming reizen waar het reisadvies oranje is. Deze bestemming heeft een oranje reisadvies door de oplopende besmettingen in Nederland. Het oranje reisadvies komt niet door het gezondheidsrisico door oplopende besmettingen op de bestemming. Ben ik verzekerd wanneer ik toch naar deze oranje bestemming afreis?

Voor niet corona-gerelateerde risico’s ben je niet altijd verzekerd op deze bestemming. Het is verstandig om dit vooraf na te gaan bij je verzekeraar. Het verschilt namelijk per verzekeraar of je wel of niet verzekerd bent. Voor corona-gerelateerde risico’s geldt die dekking meestal wel op de zakenreisverzekering bij code oranje. Je kunt dan gevraagd worden aan te tonen dat het om een noodzakelijke reis gaat, omdat je je dan in een oranje gebied begeeft. Neem contact op met je verzekeraar als je naar een dergelijk gebied wilt reizen en laat je informeren. Maak hierbij een goede afweging.

Studeren in het buitenland

Ik ga voor meerdere maanden in het buitenland studeren, maar het reisadvies van het betreffende land is door quarantaineplicht oranje. Ben ik verzekerd via mijn reisverzekering als ik daar toch heen ga?

Neem hierbij eerst contact op met je reisverzekeraar. Maak vervolgens een weloverwogen beslissing.

Q&A per reisverzekeraar
Reisverzekeraars informeren hun klanten over reizen en verzekeren in relatie tot corona. Bekijk het overzicht met links naar antwoorden op veelgestelde vragen per reisverzekeraar.

 

Aansprakelijkheid

Ik ben een arts/verpleegkundige zonder geldige of met een verlopen BIG-registratie en ga nu werken in een zorginstelling. Ben ik wel verzekerd tegen medische aansprakelijkheid?

Voor alle medewerkers die zonder een BIG-inschrijving werkzaamheden verrichten en voldoen aan de ‘Voorwaarden voor inzet coassistenten en artsen/geneeskundig specialisten niet praktiserend in tijden van nood’ die KNMG op 16 maart 2020 heeft gepubliceerd, is dekking onder de lopende aansprakelijkheidsverzekering van de zorginstelling. De betreffende voorwaarden van het KNMG vindt u hier.

Kan iemand aansprakelijk worden gehouden voor het overdragen van het virus?

In beginsel niet. Daarvoor moet je namelijk kunnen aantonen dat diegene een onrechtmatige daad heeft gepleegd, die hem/haar kan worden toegerekend en dat daardoor de schade is veroorzaakt. Dat zal in de praktijk erg lastig, zo niet onmogelijk, blijken te zijn.

Mijn werkgever verplichtte mij om naar een risicogebied af te reizen. Dat heb ik gedaan, maar daardoor heb ik het coronavirus opgelopen. Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen?

Dat is misschien mogelijk, er zou sprake kunnen zijn van opzet. De werkgever weet immers dat de (aanmerkelijke) kans bestaat dat je ziek wordt en dat terwijl de werkgever veilige en gezonde omstandigheden moet garanderen.

Mijn bedrijf loopt inkomsten mis door het coronavirus. Kan ik een beroep doen op een verzekering?

Nee, dit is bedrijfsschade en dat risico wordt alleen gedekt door bedrijfsschadeverzekeringen als er sprake is van materiële schade en dat is hier niet het geval. De overheid komt ondernemers tegemoet.

Aansprakelijkheid voor bedrijven

Horecaondernemers onderzoeken nu mogelijkheden om tijdelijk over te schakelen naar bezorg- en/of afhaalmaaltijden. Hoe gaan verzekeraars om dekking op autoverzekering en hoedanigheidsomschrijvingen op bijvoorbeeld aansprakelijkheidsverzekeringen?

Voor de dekking op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) geldt dat verzekeraars het afhalen van maaltijden ofwel al standaard in de hoedanigheidsomschrijving hebben vervat of dit als meeverzekerd zullen beschouwen. Bij bezorgen ligt het wat genuanceerder, omdat risico op het veroorzaken van schade aan derden of hun spullen in geval van bezorgen groter is. Verzekeraars kunnen hier voor wat betreft de dekking op de AVB dan ook verschillend mee omgaan. Wij adviseren ondernemers om eerst contact met hun aansprakelijkheidsverzekeraar op te nemen alvorens zij tot bezorgen overgaan.

Assurantiebelasting

Voor wie is het uitstel van betaling van de assurantiebelasting bedoeld?

De Staatssecretaris van Financiën heeft zich in zijn brief van 2 april 2020 beleidsmatig uitgelaten over het uitstel van betaling voor belastingschuldigen assurantiebelasting, dat zijn de aangifteplichtigen op wiens naam de aanslag assurantiebelasting staat. Het uitstel geldt niet voor klanten c.q. polishouders van de verzekeringen. Of uitstel van betaling assurantiebelasting doorwerkt in een keten en zo ja hoe, is aan de partijen in die keten.
Dit antwoord is afkomstig van de Belastingdienst.

Auto/Motorrijtuigen

Mag ik een afscherming aanbrengen in mijn voertuig en aan welke eisen moet dit voldoen?

De formele regelgeving voor deze afscherming is hier terug te vinden. 

Door de ontstane situatie staan mijn taxi’s, touringcars of andere bedrijfswagens vrijwel stil en lopen ze minder risico’s op aanrijdingen en schades. Kan de (voorschot)premie worden verlaagd en kan de na-verrekening zonder minimumpremie worden ingezet?

Het Verbond van Verzekeraars kan en mag geen uitspraken doen over verzekeringsvoorwaarden en premies, dat is een zaak voor individuele verzekeraars en hun klanten. We raden klanten aan contact op te nemen met hun eigen verzekeraar of adviseur. Samen wordt dan gezocht naar een passende oplossing. 

Wat doe ik met voertuigen die lange(re) tijd stil zullen staan? Kunnen deze kentekens worden geschorst bij de RDW zodat ook de dekking kan worden opgeschort? 

Als je verwacht dat een voertuig langere tijd buiten bedrijf zal blijven, schors dan het kenteken. Dat kan digitaal via de website van de RDW. Hiermee stopt de APK-plicht en de houderschapsbelasting automatisch. Je kunt ook je verzekering opschorten, let wel; je bent dan niet meer verzekerd. Belangrijk om te weten is dat óók het rijden op eigen terrein in veel gevallen gewoon onder de Wegenverkeerswet valt. Dat betekent dat je daar dus ook niet mag rijden met een geschorst voertuig. Aan het schorsen van een kenteken zijn kosten verbonden. 

Hoe zit het met de verzekering van auto’s en andere voertuigen die restaurants en winkels nu gebruiken om maaltijden/ingrediënten te bezorgen?

Als het bedrijf hiervoor al bedrijfsauto’s (met verzekering) gebruikt en deze intensiever gaat gebruiken, zal het in de regel onder de dekking blijven vallen. Let wel, er kunnen uitzonderingen of limiteringen zijn. Neem dus bij uitbreiding van het gebruik of bij inzet van nieuwe bestuurders vooraf contact op met je verzekeringsadviseur of verzekeraar. 
Bij gebruik van een privévoertuig is er in de regel géén dekking. Vrijwel alle polisvoorwaarden van auto- en scooterverzekeringen sluiten zakelijk of bedrijfsmatig gebruik uit. Als je deze voertuigen toch in wilt zetten, neem dan vooraf contact op met je verzekeringsadviseur of verzekeraar. 

Mijn rijbewijs verloopt en ik kan mij niet laten keuren door de coronacrisis, zodat ik geen nieuw rijbewijs kan aanvragen. Mag ik dan nog autorijden en ben ik dan nog verzekerd? 

Er is een Europese regeling waardoor verlopen rijbewijzen en verschillende certificaten in de vervoerssector, zoals de Code 95, langer geldig blijven. Dit omdat door COVID-19 het verlengen van rijbewijzen en het uitvoeren van keuringen en inspecties niet altijd mogelijk zijn. Als het rijbewijs verlopen is tussen 1 februari en 1 juni 2020 dan is het rijbewijs nog geldig tot 1 november 2021. Als het rijbewijs verlopen is tussen 1 juni 2020 tot 1 september 2020 dan is het rijbewijs nog 13 maanden na de verloopdatum geldig. Als het rijbewijs verlopen is tussen 1 september 2020 tot 1 juli 2021 dan is het rijbewijs nog 10 maanden na de verloopdatum geldig. Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Met deze regeling komen de coulanceregelingen die verzekeraars eerder hadden getroffen te vervallen. Mensen blijven gewoon verzekerd als het rijbewijs in die periode is verlopen. Maar als het mogelijk is moeten ze hun rijbewijs wel verlengen en daar vooral ook niet mee wachten.

Cyber – veilig digitaal thuiswerken

Nu we allemaal massaal thuiswerken, liggen de gevaren van cybercriminaliteit op de loer. Omdat veel kantoren vrij onverwacht zijn geconfronteerd met de noodzaak om medewerkers vanuit huis te laten werken, is er soms zelfs sprake van een onveilige digitale infrastructuur. Dat maakt kantoren kwetsbaar voor cybercriminelen. Thuiswerken vraagt dus om extra aandacht. Digitale specialisten van De Hypotheekbond hebben, op verzoek van Bureau DFO, een overzicht gemaakt van praktische tips. Staat jouw vraag of tip hieronder er niet bij, kijk dan eens in het overzicht Veilig thuiswerken.

Hoe herken ik een valse website?

Steeds vaker hebben valse websites een webadres dat heel betrouwbaar lijkt. Het is dus niet altijd eenvoudig om een URL goed te lezen. De volgende drie tips kunnen je misschien helpen:
1. Kijk niet alleen naar waar een URL mee begint, maar let vooral op het stuk tussen https:// en de eerste / die je ziet.
2. Lees dat gedeelte vervolgens van achteren naar voren. Dan kom je er snel achter wat het hoofddomein is. Staat er geen / in de URL? Dan kun je helemaal achteraan beginnen met lezen. Je kunt op die manier bepalen of je je bevindt op de site die je zocht.
3. Trap niet in de subdomeinen die lijken op een bekend webadres. Zo’n subdomein komt je misschien bekend voor, maar hoeft niks te maken te hebben met het werkelijke domein dat je bezoekt.

Hoe herken ik een verdachte e-mail?

Veel pogingen tot oplichting beginnen met een valse e-mail. Het is daarom belangrijk om echte van valse te kunnen onderscheiden. De Fraudehelpdesk heeft een e-mailwijzer ontworpen die je in zeven vragen helderheid moet verschaffen. De vragen zijn:
1.           Heeft de e-mail een persoonlijke aanhef?
2.           Lijkt de e-mail foutloos geschreven te zijn?
3.           Ben je klant bij het genoemde bedrijf?
4.           Is de e-mail verstuurd vanuit een e-mailadres van het bedrijf? Dus: @naambedrijf.nl?
5.           Is de toon van de e-mail vriendelijk en krijg je voldoende tijd om te reageren?
6.           Verwijst de e-mail naar een betrouwbare website? Plaats daarvoor je muis boven de link, zonder te klikken.
7.           Wat zegt je gevoel? Is de e-mail echt of niet?
Als het antwoord op één van deze vragen nee is, dan is de kans groot dat het een valse e-mail betreft. Als het antwoord op alle vragen ja is, dan is het waarschijnlijk een echte e-mail, maar je kunt bij twijfel natuurlijk altijd eerst contact opnemen met het bedrijf zelf.

Hoe kan ik het beste veilig thuiswerken?

Gebruik daarvoor het liefst 'mijn omgevingen' en/of beveiligde portals. Stuur in ieder geval nooit persoonsgegevens van jezelf of relaties via de e-mail. Je weet immers nooit wie er meekijkt. Veel verzekeraars, maar ook banken, hypotheekverstrekkers en notariskantoren beschikken over beveiligde omgevingen om gegevens en documenten veilig heen en weer te sturen. Vraag ernaar en gebruik die omgevingen. Adviseer datzelfde ook aan eventuele klanten!

Tot slot nog een paar algemene tips:

• gebruik alleen een Wifi-verbinding die je vertrouwt
• werk bij voorkeur op een VPN- of VDI voor verbinding met een kantoorsysteem
• gebruik je eigen e-mail niet
• print niet op privé-printers
• houd een clean desk policy aan
• en vergrendel je laptop of computer als je weggaat.

Evenementen

Ik heb een evenement georganiseerd en ik moet het annuleren. Kan ik een beroep doen op mijn evenementenverzekering?

Dat hangt af van de polisvoorwaarden en de reden waarom het evenement geannuleerd wordt. De schade van evenementen die zijn afgelast op last van de overheid, zijn of worden in overleg met partijen afgewikkeld. Verzekeraars bieden voor nieuwe evenementen meestal geen dekking meer voor risico’s van pandemie of overheidsmaatregelen, zoals een lockdown. Inmiddels heeft de evenementensector samen met de overheid een subsidieregeling ontwikkeld voor evenementen bij annulering. Het is verder verstandig om contact op te nemen met jouw verzekeringsadviseur of verzekeraar het verzekeren van de overige risico’s en over de te nemen maatregelen.

Bij veel schadeverzekeringen zijn epidemieën uitgesloten. Waarom eigenlijk?

De premie voor verzekeringen wordt uitgerekend vanuit de gedachte dat niet iedereen op hetzelfde moment schade heeft. Het risico op schade wordt zo gespreid in de tijd en verdeeld over alle verzekerden. De premie is dus gebaseerd op het risico dat enkele evenementen onverwacht geen doorgang kunnen vinden. Maar bij een pandemie zoals COVID-19 hebben we gezien dat de overheid in één keer alle evenementen verbiedt. Als iedereen op hetzelfde moment schade heeft en dat zou verzekerd moeten worden, zoals bij een epidemie of pandemie, dan wordt de premie onbetaalbaar.

Als de overheid weer evenementen toestaat kunnen die dan verzekerd worden?

Er kunnen nog steeds evenementenverzekeringen worden gesloten, voor onverwachte risico’s zoals extreem weer of een verbod door de burgemeester. Maar het verzekeren van het pandemierisico kan een probleem opleveren. De verzekeringssector gaat met ketenpartners, de overheid en de evenementensector om tafel om te bespreken op welke wijze hieraan een mouw is te passen.

De evenementenbranche start per 1 juli langzaam weer op, maar kan worden geconfronteerd met hogere premies voor een annuleringsverzekering. Ook wordt er meer informatie gevraagd dan voorheen. Waarom is dat?

De sector heeft door overheidsingrijpen bijna 1,5 jaar stilgelegen. Nu de sector weer opstart moet er opnieuw gekeken worden naar de risico’s en wat voor een dekking verzekeraars voor voorziene risico’s kunnen bieden (bijvoorbeeld een artiest die niet komt, een storm etc.) met daarbij in het achterhoofd de mogelijkheid dat het coronavirus weer kan oplaaien. Het is daarom niet vreemd dat de verzekeraars om meer informatie vragen dan voorheen.

Wat betreft de premie: daar is sprake van marktwerking waarbij verzekeraars zelf bepalen welke premie zij geschikt achter voor de voorziene risico’s. Op dit moment kunnen evenementen niet of nauwelijks verzekerd worden tegen het pandemierisico omdat het risico nog te groot is op (mogelijk) een evenementenverbod door bijvoorbeeld een volgende coronagolf.

Ik zou naar een evenement gaan, maar het is geannuleerd. Kan ik een beroep doen op een verzekering?

Bij het Verbond zijn geen verzekeringen bekend waarop je in zo’n geval een beroep kan doen. Neem voor eventuele compensatie contact op met de organisator van het evenement.

Hypotheken

Ik kan mijn hypotheek niet meer betalen als gevolg van het wegvallen van inkomsten door het coronavirus

Verzekeraars zetten alles op alles om ook hun particuliere klanten zo goed mogelijk door deze moeilijke tijd heen te helpen. Consumenten die een hypotheek bij een verzekeraar hebben en door wegvallende inkomsten in problemen komen en bijvoorbeeld de maandlast van hun hypotheek niet meer kunnen betalen, raden we aan om contact op te nemen met hun verzekeraar, liefst nog voordat betalingsproblemen ontstaan. Samen kan dan een passende oplossing worden gevonden. Verzekeraars bieden maatwerk en betrachten coulance waar dat kan.

Verlies ik mijn renteaftrek als ik mijn hypotheek niet kan betalen?

Als je een annuïteiten- of lineaire hypotheek heeft en met jouw hypotheekverstrekker een betaalpauze hebt afgesproken, dan was het tot voor kort zo dat je de achterstand op de maandelijkse aflossingen uiterlijk volgend jaar moest zijn ingelopen. Op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars heeft de overheid deze regels aangepast en krijg je meer tijd om de gemiste termijnen terug te betalen zonder het recht op hypotheekrenteaftrek te verliezen. Dit kan nu zelfs tot maximaal de nog resterende looptijd van de hypotheek. Om hier gebruik van te kunnen maken, moet je je wel tussen 12 maart 2020 en 30 juni 2021 hebben gemeld bij jouw hypotheekverstrekker en een betaalpauze overeenkomen van maximaal zes maanden.

Volgt er gedwongen verkoop als ik grote achterstanden heb met het betalen van de hypotheekrente?

Zijn de betalingsproblemen onoverkomelijk? Dan kunnen de hypotheekverstrekker en klant samen tot de conclusie komen dat verkoop van de woning de beste oplossing is.

Ook voor kredietverstrekkers is het niet aantrekkelijk om tot gedwongen verkoop over te gaan. Gedwongen woningverkoop komt daarom relatief zelden voor: vorig jaar 411 keer op circa 4,5 miljoen koopwoningen.
Een gedwongen verkoop volgt pas na een traject van maanden waarbij zorgvuldig naar passende oplossingen is gezocht.

Impact op verzekeraars

Bij veel schadeverzekeringen zijn epidemieën uitgesloten. Waarom eigenlijk?

Dat doen verzekeraars omdat de mogelijke schade bij een epidemie als gevolg van cumulatie enorm kan oplopen. Hierdoor kan de financiële draagkracht (de solvabiliteit) van de verzekeraar in gevaar komen. Daarom sluiten sommige verzekeraars dit risico uit.

Is er ooit onderzoek gedaan naar de impact van een pandemie op de solvabiliteit van verzekeraars?

De solvabiliteit van verzekeraars wordt getoetst op basis van een Europees kader, Solvency II. Daarin is standaard het risico op een pandemie meegenomen in de solvabiliteitseis. Alle Nederlandse verzekeraars moeten voldoen aan dit kader.

Verzekeraars zijn ook beleggers. In hoeverre worden zij geraakt door de dalende beurskoersen door het coronavirus?

Verzekeraars beleggen met name in veilige beleggingen zoals obligaties. Verzekeraars houden de financiële markten nauwlettend in de gaten en zullen anticiperen waar nodig.

Overlijden

Wordt een levensverzekering uitgekeerd als je overlijdt na een vaccinatie tegen COVID-19? 

Op internet en social media circuleren berichten dat er geen uitkering uit een levensverzekering wordt verstrekt in geval de verzekerde overlijdt na vaccinatie tegen COVID-19. Of dat er geen uitkering uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering zou worden verstrekt, in geval er sprake is van ernstige bijwerkingen na coronavaccinatie. Deze berichten zijn onjuist. In geval iemand zou overlijden na vaccinatie, of arbeidsongeschikt raakt, wordt de verzekering gewoon uitgekeerd als verder aan de voorwaarden wordt voldaan.  

Er zijn ons overigens geen gevallen bekend van overlijden of arbeidsongeschiktheid door vaccinatie. Meer over de effecten van de COVID-19-vaccinatie vindt u bij het RIVM en Bijwerkingencentrum Lareb.

Stel dat er iemand overlijdt aan het coronavirus. Hoe zit het dan met levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen en nabestaandenpensioen?

Het feit dat iemand overleden is door het coronavirus heeft geen gevolgen voor het uitkeren. Eventuele uitsluitingen in polisvoorwaarden met betrekking tot verblijven in gebieden waar een negatief reisadvies geldt zijn niet bedoeld voor een situatie zoals deze nu met het virus aan de hand is. Wij verwachten dan ook dat verzekeraars gewoon zullen uitkeren.

Pensioen

Pensioen

Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als zij problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. Wij vinden het belangrijk om getroffen ondernemers zo snel mogelijk te helpen en tegelijkertijd te borgen dat de pensioenopbouw voorlopig door kan gaan, inclusief de daarbij verzekerde risico’s, zoals het nabestaandenpensioen. Zo helpen we niet alleen ondernemers, maar ook hun werknemers.

Op welke manier gaan jullie helpen?

Dit verschilt per verzekeraar en is een kwestie van maatwerk. Belangrijke wettelijke kaders hierbij zijn onder andere artikel 26 en artikel 29 van de Pensioenwet. In artikel 26 wordt geregeld binnen welke termijn een werkgever moet betalen, dus wanneer de premie ontvangen moet zijn en artikel 29 geeft aan wat verzekeraars moeten doen wanneer er een achterstand ontstaat.

Het Verbond heeft regulier overleg met stakeholders over de impact van corona op pensioen. Voor actuele informatie over overheidsmaatregelen op het gebied van corona, verwijzen we u graag naar de websites van het UWV en de rijksoverheid

Premies en tarieven

Mag ik de premie opschorten of uitstellen zonder dekking te verliezen als betaling tijdelijk niet mogelijk is door omstandigheden die samenhangen met het coronavirus?

Normaal gesproken wordt de verzekering opgeschort als de premie niet tijdig is betaald en is er geen dekking voor eventueel optredende schades. Omdat de problemen vanwege corona verschillen van geval tot geval en van sector tot sector, adviseren wij klanten vooral contact op te nemen met de eigen verzekeraarsadviseur of verzekeraar (of de door hem gevolmachtigde agent) om te informeren naar de mogelijkheden. Verzekeraars komen klanten waar mogelijk tegemoet door dekkings- of betalingsmogelijkheden te verruimen en zoeken samen met de klant naar maatwerkoplossingen. 

Bij de premie-incasso gelden strakke termijnen voor doorstorten van de premie door de verzekeringsadviseur of de gevolmachtigde agent aan de verzekeraar. Kan die regeling tijdelijk versoepeld worden?

Voor wat betreft de premie-incasso gelden termijnen voor doorstorten van de premie door de verzekeringsadviseur of de gevolmachtigde agent aan de verzekeraar. Uiteraard steunt het Verbond de oproep om de regeling tijdelijk te versoepelen om zo een helpende hand te bieden. Wij zien dat verzekeraars coulant omgaan met verzoeken tot uitstel en naar maatwerkoplossingen zoeken. Daarom adviseren wij verzekeringsadviseurs en gevolmachtigde agenten vooral contact op te nemen met de eigen verzekeraar om te informeren naar de mogelijkheden.

Schaderegeling en expertise

Is het gezien de gewenste sociale-isolatie nog mogelijk om taxaties, risico-inspecties en schade-expertise uit te voeren?

Verzekeraars gaan in deze moeilijke tijden gewoon door met het zorgvuldig en zo snel mogelijk behandelen van schademeldingen, zowel de lopende zaken als nieuwe schades. Ook taxaties en risico-inspecties voor het afgeven van (voorlopige) verzekeringsdekking worden zoveel mogelijk voortgezet. Waar mogelijk gebeurt dit op afstand.  

Kunnen verzekeraars burgers en bedrijven financieel helpen door schadeclaims versneld af te wikkelen en snel schadevergoedingen uitbetalen?

Zoals gezegd gaan verzekeraars ook in deze moeilijke tijden gewoon door met het behandelen van schademeldingen. Ze keren daarna zorgvuldig en zo snel mogelijk schadevergoedingen uit. Daarbij hebben ze aandacht voor de situatie waarin hun klanten verkeren en passen waar nodig maatwerk toe.  

Hoe gaat de schaderegeling specifiek bij letselschadezaken?

De coronacrisis raakt ook de behandeling van letselschadezaken. Zo kunnen er geen huisbezoeken bij slachtoffers worden gedaan in verband het persoonlijke contact en is er op dit moment geringe capaciteit beschikbaar voor het medisch traject. Desondanks proberen aansprakelijkheidsverzekeraars zoveel mogelijk letselschadezaken gewoon door te laten gaan.
Om de continuïteit van letselschadezaken zo veel mogelijk te waarborgen, denken verzekeraars aan het inzetten van andere communicatiemiddelen waar normaal een bezoekafspraak met het letselslachtoffer zou worden gemaakt. Waar nodig en passend  zullen verzekeraars voorschotten op de schade aan slachtoffers te betalen. Uitgangspunt is dat de huidige beperkingen zo min mogelijk ten nadele mogen komen van slachtoffers en dat hier ruimhartig en tegelijk met gezond verstand mee om wordt gegaan.
Waar vertraging in het medisch circuit ontstaat, door beperkte capaciteit van medische specialisten, zullen verzekeraars in overleg met belangenbehartigers zo pragmatisch mogelijk voor voortgang zorgen. De komende periode zullen verzekeraars aanvullende adviezen en instructies opstellen voor andere vraagstukken die ontstaan zijn door de crisis, zoals de impact op de afwikkeling van letselschadeclaims van zelfstandigen. 
Verzekeraars zullen er alles aan doen om de redelijke kosten van openstaande nota’s die zijn ingediend op basis van verrichte diensten van deze belangenbehartigers zo snel mogelijk te betalen. Een vorm van voorfinanciering is op dit moment echter niet aan de orde. 

Transport

Heeft het coronavirus gevolgen voor mijn (transport)verzekering?

Dat kan zeker het geval zijn. Als je tijdelijke of nieuwe activiteiten afwijken van je gebruikelijke werkzaamheden, neem dan contact op met je tussenpersoon of verzekeraar. Dat geldt zowel voor de verzekering van het voertuig als van de lading en het warehouse.

Mag ik wel iets anders gaan vervoeren, omdat er in mijn eigen sector geen werk meer is?

De reguliere transportwerkzaamheden zijn voor veel bedrijven als gevolg van het coronavirus veranderd. Terwijl de ene branche volledig stilvalt, is er in een andere branche juist een tekort aan voertuigen en chauffeurs. Als je bedrijfsactiviteiten (tijdelijk) veranderen, neem dan wel even contact op met je tussenpersoon of verzekeraar. Misschien gelden er extra eisen voor de chauffeur, het voertuig en/of de organisatie.
Als je transport gaat uitvoeren waarmee je niet bekend bent, zoals koelvervoer, zorg dan dat je op de hoogte bent van specifieke normen en eisen, zodat je ook duidelijke instructies aan de chauffeurs kunt geven. Stem ten slotte met de opdrachtgever af als er charters worden ingezet.

Hoe kan ik mijn chauffeurs het beste beschermen?

Topprioriteit is dat verspreiding van het virus moet worden voorkomen. Ook door chauffeurs. Benadruk daarom dat ze de richtlijnen van het RIVM (WHO) moeten volgen en rust de voertuigen uit met de benodigde middelen die besmetting kunnen voorkomen. Denk daarbij ook aan handschoenen, handcrème, en het regelmatig reinigen van de voertuigen, zowel binnen als buiten. Zorg verder voor schone werkkleding, schoon schoeisel en let op dat de laadruimte regelmatig goed wordt gereinigd. Chauffeurs die overnachten, moeten bovendien zijn voorzien van genoeg eten en drinken. Als je meer wilt weten over dit specifieke onderwerp, kun je terecht op de website van TLN, EVO en/of KNV.

Wat doe ik met voertuigen die lange(re) tijd stil zullen staan?

Als je verwacht dat een voertuig langere tijd buiten bedrijf zal blijven, schors dan het kenteken. Dat kun je digitaal regelen via de website van de RDW. Hiermee stopt de APK-plicht en de houderschapsbelasting automatisch. Let op dat de verplichte WA-verzekering alleen kan worden stopgezet als het voertuig is geschorst. Het kan verstandig zijn om de cascodekking wel door te laten lopen. Neem bij twijfel contact op met je tussenpersoon of verzekeraar. Belangrijk is ook om te weten dat het rijden op eigen terrein in veel gevallen gewoon onder de Wegenverkeerswet valt. Dat betekent dat je daar dus ook niet mag rijden met een geschorst voertuig.

Zijn er aandachtspunten waar ik me aan moet houden bij het stallen van mijn voertuigen?

Als je de voertuigen binnen stalt, controleer dan eerst de werking van de aanwezige blusmiddelen en ventilatie. Let erop dat er genoeg ruimte is tussen de voertuigen (brandgangen om brandoverslag te vermijden) en stal elektrische en CNG/LNG aangedreven voertuigen niet binnen. Overleg met je verzekeraar hoe je in deze specifieke omstandigheden het beste om kunt gaan met de contactsleutels. En informeer het lokale brandweerkorps, zodat zij weten wie bereikbaar is voor de hulpdiensten.
Als je de voertuigen buiten stalt, gelden min of meer dezelfde regels als voor een binnenstalling, maar omdat er dan sprake is van een hoger diefstalrisico (ook van onderdelen) kun je zelf nog meer doen. Informeer bijvoorbeeld de politie en je bewakingsorganisatie. Controleer vooraf of er camerasystemen zijn en check de hekken, sloten en verlichting. En houd tot slot zelf toezicht op het terrein. Loop diverse keren rond, zeker op terreinen die niet direct bij je bedrijf zijn gelegen.

Last but not least, houd bij stalling van de voertuigen op een buitenterrein om de vijf voertuigen de ruimte van ten minste één voertuig open. Hiermee beperk je het cumulatierisico bij brand. Laad om die reden ook nooit accu’s op als er geen toezicht is op het voertuig.

Wil je meer weten/lezen over goederenvervoer, op- en overslag, personenvervoer en corona, kijk dan op de websites van EVO (Eigen Vervoerders Organisatie), TLN (Transport en Logistiek Nederland) en/of KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer).

Ik kan sommige bewijzen, certificaten en vergunningen voor beroepsvervoer (code 95) of binnenvaart niet op tijd verlengen. Wat nu?

Er is een Europese regeling waardoor verlopen rijbewijzen, code 95 en verschillende certificaten in de vervoerssector langer geldig blijven. Dit omdat door COVID-19 het verlengen van rijbewijzen en het uitvoeren van keuringen en inspecties niet altijd mogelijk zijn. Als het rijbewijs (en code 95) verlopen is tussen 1 februari en 1 juni 2020 dan is het rijbewijs nog geldig tot 1 juli 2021. Als het rijbewijs (en code 95) verlopen is tussen 1 juni 2020 tot 1 september 2020 dan is het rijbewijs nog 13 maanden na de verloopdatum geldig. Als het rijbewijs (en code 95) verlopen is tussen 1 september 2020 tot 1 november 2021 dan is het rijbewijs nog 10 maanden na de verloopdatum geldig. Merk op dat dit NIET geldt voor vaarbewijzen. Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid. 

Landen kunnen besluiten om op onderdelen geen verlenging te verlenen aan termijnen van vaarbewijzen, attesten, inspecties en certificaten. Nederland heeft besloten om gebruik te maken van deze opt-out mogelijkheid voor wat betreft de APK (richtlijn 2014/45/EU), binnenvaart (richtlijnen 96/50/EG inzake vaarbewijzen; 2016/1629 en 2006/87/EG inzake technische voorschriften) en op een aantal terreinen in het kader van het spoor (richtlijnen 2016/798 en 2004/49/EC inzake veiligheidscertificering) en het wegvervoer (richtlijnen 1072/2009 en 1073/2009 inzake bestuurdersattest).

Met deze regeling komen de coulanceregelingen die verzekeraars eerder hadden getroffen te vervallen. Mensen blijven gewoon verzekerd als het rijbewijs in die periode is verlopen. Maar als het mogelijk is moeten ze hun rijbewijs wel verlengen en daar vooral ook niet mee wachten.

Wat doe ik wanneer mijn (digitale) vrachtbrief niet kan worden ondertekend? 

Als de (digitale) vrachtbrief niet kan worden getekend voor ontvangst heeft de vervoerder geen bewijs van ontvangst en kan de ladingbelanghebbende geen schadebemerkingen maken. Transport en Logistiek Nederland (TLN) schetst op de website de mogelijke gevolgen van het niet ondertekenen van de vrachtbrief en wat eventueel alternatieve bewijzen van aflevering zijn. Verzekeraars wordt aangeraden hun verzekerden hierop te wijzen en waar nodig de alternatieven te bespreken.

Op de website van TLN is ook andere actuele informatie over transport en het coronavirus te lezen.

Uitvaart

Begrafenissen vinden momenteel in kleine kring plaats. Wat zijn de mogelijkheden voor (financiering van) herdenkingsdiensten op een later moment? Valt dat onder de dekking van natura-pakket-uitvaartverzekering?

Nabestaanden die een herdenkingsdienst op een later moment willen, kunnen daarover in overleg treden met hun uitvaartverzekeraar. Uitvaartverzekeraars spannen zich in om samen met nabestaanden een oplossing te vinden. Daarbij staat de wens van nabestaanden om op een passende wijze afscheid van dierbaren te nemen centraal.

Mijn familielid is overgebracht naar een ziekenhuis elders in het land en daar overleden. De kosten van het rouwvervoer zijn nu veel hoger. Zijn die extra kosten gedekt onder de natura-uitvaartverzekering?

Het vervoer van de overledene vanuit een ziekenhuis in Nederland naar het uitvaartcentrum valt onder de natura-uitvaartverzekering. Het maakt niet uit waar de verzekerde is overleden.

Verandering verzekerd risico

Diverse verzekeraars kennen uitsluitingsclausules bij twee maanden leegstand of 'niet gebruiken' van een bedrijfspand. Gaan verzekeraars coulant om met deze clausule op het moment dat bedrijven volledig thuis werken?

Verzekeraars kijken naar de omstandigheden van het geval. Ze beoordelen de situatie en betrekken hierbij uiteraard de polisvoorwaarden. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de huidige coronasituatie. Specifieke voorwaarden voor de beheersing van de risico’s blijven wel gelden, zoals bijvoorbeeld de verplichting het alarmsysteem te activeren, preventiemaatregelen te treffen, etc.

Verzuim/ziekte

Keert een Arbeidsongeschiktheidsverzekering uit als je vanwege de bijwerkingen van het vaccin arbeidsongeschikt raakt?

Op internet en social media circuleren berichten dat er geen uitkering uit een levensverzekering wordt verstrekt in geval de verzekerde overlijdt na vaccinatie tegen COVID-19. Of dat er geen uitkering uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering zou worden verstrekt, in geval er sprake is van ernstige bijwerkingen na coronavaccinatie. Deze berichten zijn onjuist. In geval iemand zou overlijden na vaccinatie, of arbeidsongeschikt raakt, wordt de verzekering gewoon uitgekeerd als verder aan de voorwaarden wordt voldaan.  

Er zijn ons overigens geen gevallen bekend van overlijden of arbeidsongeschiktheid door vaccinatie. Meer over de effecten van de COVID-19-vaccinatie vindt u bij het RIVM en Bijwerkingencentrum Lareb.

Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer wegens ziekte door het virus niet in staat is om zijn werk te verrichten?

Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant.

Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer niet in staat is om zijn werk te verrichten omdat hij in quarantaine geplaatst is?

Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling. 

Vanwege vrees voor het coronavirus kan ik geen werk verrichten. Keert een verzuimverzekering dan uit?

Nee, een verzuimverzekering dekt inkomensverlies ten gevolge van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daar is in deze situatie geen sprake van.

Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer wegens ziekte door het virus niet in staat is om zijn werk te verrichten?

Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant.

Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer niet in staat is om zijn werk te verrichten omdat hij in quarantaine geplaatst is?

Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling. Bij omzetverlies kan de werkgever misschien een beroep doen op de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Mijn werknemer heeft verkoudheidsklachten, en zou in normale omstandigheden gewoon zijn blijven werken, mag ik hem als ziek registreren?

Nee, een verkoudheid waarbij de klachten niet leiden tot gezondheidsbeperkingen die werken in de weg staan, is geen reden om uw medewerker ziek te melden. Uw werknemer is op basis van overheidsadvies wel verplicht om thuis te blijven. In geval thuiswerken geen mogelijkheid is kunt u in overleg met uw werknemer treden voor een oplossing. Indien er geen oplossing voorhanden is, zal u het loon van de werknemer moeten doorbetalen. Bij omzetverlies kan de werkgever misschien een beroep doen op de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Mijn medewerker is niet ziek, maar de partner of een kind is dat wel. Wat nu?

Als uw medewerker zelf niet ziek is (en dus ook niet arbeidsongeschikt), dan heeft uw medewerker geen recht op loondoorbetaling bij ziekte. Is thuiswerken geen optie en zijn er ook geen alternatieven? Dan kan uw medewerker mogelijk calamiteiten- of kortdurend zorgverlof opnemen. Beide vormen van verlof zijn vastgelegd in de Wet arbeid en zorg. Beide verlofvormen gelden dus, of er nu wel of niet een eventuele (uitgebreide(re)) regeling in de arbeidsovereenkomst, cao of personeelsregelement staat.

Welke gevolgen heeft een vergoeding vanuit de NOW voor de verzuimverzekering?

Geen. Het zijn twee verschillende ‘regelingen’. De NOW is een tijdelijke overheidsregeling gebaseerd op omzetdalingen en dient een economisch belang. De verzuimverzekering biedt dekking voor de kosten van loondoorbetaling als een werknemer arbeidsongeschikt is. Er kan mogelijk samenloop tussen de beide ‘regelingen’ ontstaan, omdat de NOW een vergoeding verleent voor de loonkosten van al het personeel, ziek of niet ziek.

Ik heb meer dan 20 procent omzetverlies en zal in aanmerking komen voor vergoeding van mijn loonkosten via de NOW. Kan ik de verzekerde loonsom op de verzuimverzekering dan verlagen?

Nee. De verzekerde loonsom blijft gelijk. De NOW-overbruggingsregeling is erop gericht om werkgelegenheid te behouden. Een voorwaarde van de NOW is daarom dat de werkgever de loonsom zoveel mogelijk stabiel houdt door werknemers in dienst te houden en salarissen volledig door te betalen. Bij de definitieve vaststelling van de NOW-vergoeding kan door het UWV ook een correctie plaatsvinden als er toch sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Zorgmedewerkers

Kunnen zorgmedewerkers die het risico lopen om tijdens hun werkzaamheden met corona geïnfecteerd te worden, zich verzekeren voor het overlijdensrisico of risico op arbeidsongeschiktheid?

Zorgmedewerkers die gezond van lijf en leden zijn kunnen zich, net als ieder ander gezond mens, normaal verzekeren. Het werken met corona-patiënten speelt daarbij geen rol. Er zijn in de markt voldoende mogelijkheden voor deze professionals om een overlijdensrisicoverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering te sluiten. Wij vinden het van groot belang dat de mensen die in de frontlinie van de coronacrisis werken, zich goed kunnen verzekeren tegen de risico’s die zij lopen. Overigens werkt een groot aantal medewerkers in de zorg in loondienst. Voor deze zorgmedewerkers begint in geval van ziekte de reguliere loondoorbetalingsperiode zoals voor iedere medewerker.

Kunnen zorgwerkers die al met corona besmet zijn zich verzekeren?

Een bestaande besmetting met corona kan een knelpunt vormen bij het aanvragen van verzekeringen waar de gezondheid een rol speelt, zeker bij een ernstig ziekteverloop. Een verzekering is immers altijd bedoeld voor onvoorziene risico’s. Bij lichte klachten zal de aanvraag worden uitgesteld tot na herstel, als de ziekte ernstiger is, kan het gebeuren dat afsluiting van een verzekering niet meer mogelijk is.

Zzp

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraars gaan zelfstandigen die door de coronacrisis in financiële problemen komen waar mogelijk helpen als zij problemen ervaren bij het betalen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Ik ben zzp'er, ik ben ziek geworden door het coronavirus en kan daardoor niet werken. Kan ik een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Ja.

Ik ben zzp'er, in quarantaine geplaatst en kan daardoor niet werken. Kan ik een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nee, als iemand om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking.

Overig

Bij het Verbond van Verzekeraars zijn geen zorgverzekeraars aangesloten. Voor vragen hierover verwijzen wij je naar je eigen zorgverzekeraar of naar hun branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland.

Kunnen verzekeraars naar aanleiding van het coronavirus de polisvoorwaarden wijzigen?

Voor bestaande en doorlopende verzekeringen is het coronavirus doorgaans geen reden om de polisvoorwaarden te wijzigen. Wel kunnen verzekeraars richting hun klanten aangeven dat er vanaf een zekere datum bij het aangaan van nieuwe verplichtingen geen dekking is bij schade als gevolg van het coronavirus. Ook zijn verzekeringnemers verplicht om waar mogelijk schade te voorkomen dan wel te beperken. Bijvoorbeeld door te bekijken welke alternatieven er mogelijk zijn, in goed overleg met de verzekeringsadviseur of verzekeraar.

Misschien heb je iets aan deze animatie over hoe verzekeren eigenlijk werkt, en wanneer zaken helaas niet verzekerbaar zijn.

Disclaimer

Hoewel bij het opstellen van deze pagina zorgvuldigheid is betracht, aanvaardt het Verbond van Verzekeraars geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden daarin. Aan deze webpagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Laatst gewijzigd op: 22-12-2021