PREVENTIETIPS EN HULPMIDDELEN

Hulpmiddelen

Hoe geef je ruimtelijke adaptatie handen en voeten? De afgelopen jaren hebben diverse partijen hulpmiddelen ontwikkeld. Op de website ruimtelijkeadaptatie.nl vind je een overzicht van beschikbare hulpmiddelen. Met behulp van de filter kun je zoeken.

Voor sommige hulpmiddelen heb je externe ondersteuning nodig, andere zijn gratis beschikbaar. De lijst wordt continue bijgewerkt aan de hand van de vele ontwikkelingen. We lichten er hier onder een paar uit:

Inzicht en risico's

Risico's per bedrijfstak
In de Nationale klimaatadaptatiestrategie (2016) zijn de gevolgen van klimaatverandering voor vier klimaattrends in vier bollenschema’s opgenomen. In december 2018 is de NAS-adaptatietool gelanceerd. Met deze interactieve tool kun je zelf een bollenschema samenstellen, die past bij jouw werkterrein of probleem. Gebruikers kunnen in drie stappen een selectie van klimaattrends, sectoren, impact en aard samenstellen. Bijvoorbeeld voor hitte en droogte bij infrastructuur, energie en IT/Telecom.

Risico's per gebied
De Klimaateffectatlas geeft je een eerste indruk van de (toekomstige) dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte in jouw gebied. Met de zoomfunctie heb je de mogelijkheid om naar je eigen gemeente in te zoomen. Voor elk van de thema’s zijn verschillende kaartlagen beschikbaar. Voor bodemdaling (waarvan de gevolgen vaak niet verzekerd!) is ook de Bodemdalingskaart beschikbaar.

Maatregelen voor het voorkomen van overlast en schade

Toolbox Amsterdam Rainproof
Amsterdam Rainproof biedt een toolbox met allerlei concreet te nemen maatregelen voor gebouw en terrein.

Tips Techniek Nederland
Op de website van Techniek Nederland vind je tips voorkomen wateroverlast en waterschade.

Brochure Stichting RIONED
Deze brochure van Stichting RIONED geeft aan hoe de riolering werkt, hoe veel voorkomende problemen ontstaan en op welke wijze deze op te lossen zijn. Speciaal toegespitst op bedrijven.