VERZEKERINGSKAART

Klimaatschade verzekeren? Dit moet je weten
Schade door extreem weer kan voor bedrijven grote gevolgen hebben. Ten eerste kan er sprake zijn van schade aan goederen en gebouwen, maar daar blijft het niet altijd bij. Extreem weer leidt soms ook tot leveringsproblemen en het verlies van klanten waardoor inkomsten uitblijven. Daarnaast kan schade gevolgen hebben voor de omgeving en het milieu. De kosten voor herstel en het herstarten van een onderneming kan flink in de papieren lopen. Daarom is een passende verzekering voor klimaatschade erg belangrijk.

Wat is verzekerd?
Om een passende verzekering af te kunnen sluiten moet je weten welke risico’s je loopt. Vervolgens verdiep je je in het aanbod van verzekeringen en wat er wel en niet verzekerd is. Wat wel en niet verzekerd is, staat in de polisvoorwaarden. Let daarbij wel op, want niet alle schade door extreem weer is verzekerd. Een verzekeraar kan bijvoorbeeld aanvullende voorwaarden stellen of bepaalde gebeurtenissen helemaal niet verzekeren, dit wordt ook wel uitsluiten genoemd.

Raadpleeg de verzekeringskaart
Elke verzekering heeft een verzekeringskaart. Het is een beknopt overzicht van de verzekering waarop de belangrijkste informatie staat. Zo staan ook de meeste klimaatrisico’s hierop vermeld. Toch stelt een verzekeraar soms bijzondere, aanvullende voorwaarden zoals bij schade door regen, hagel en sneeuw. Dit geldt voor zowel particulieren als voor bedrijven.

Met behulp van de verzekeringskaart wordt het vergelijken van verschillende verzekeringen makkelijker en kan er een eerste selectie worden gemaakt. Vervolgens komen de polisvoorwaarden aan bod.

Hulp
Hulp nodig bij het afsluiten van een passende verzekering? Neem dan altijd contact op met een adviseur of de betreffende verzekeraar.

Toelichting
De verzekeringskaart is alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreider wat wel en niet verzekerd is.

1. Hier lees je de belangrijkste verzekerde schadeoorzaken.
2. Hier lees je waar de verzekering voor bedoeld is.
3. Let goed op de belangrijkste uitsluitingen.
4. Soms gelden er bijzondere voorwaarden. Het is goed hierover meer te lezen in de polisvoorwaarden.
5. Let op: de verzekeraar kan extra maatregelen vragen om schade te voorkomen.
6. Neem op tijd contact op als er iets verandert.